Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
szkola@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH,

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ, WARUNKI I TRYB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE I ZACHOWANIU

 

 

II etap edukacyjny

 

język polski kl. 4a

        język polski kl. 4b

język polski kl. 5

 

język polski kl. 6

 

język polski kl. 7

 

język polski kl. 8

 

język angielski kl. 4a

 

język angielski kl. 4b

 

język angielski kl. 5ab

 

język angielski kl. 6

 

język angielski kl. 7

 

język angielski kl. 8

 

język angielski kl. 8 grupa zaawansowana

 

język niemiecki kl. 7

 

język niemiecki kl. 8

matematyka kl. 4

matematyka kl. 5

 

matematyka kl. 6

 

matematyka kl. 7

matematyka kl. 8

fizyka kl. 7

 

fizyka kl. 8

 

geografia kl. 5

 

geografia kl. 6

geografia kl. 7

 

geografia kl. 8

chemia kl. 7

 

chemia kl. 8

biologia kl. 5

biologia kl. 6

biologia kl. 7

 

biologia kl. 8

 

historia kl. 4a

 

historia kl. 4b

 

historia kl. 5

 

historia kl. 6

 

historia kl. 7

 

historia kl. 8

 

WOS kl. 8

 

informatyka 4

 

informatyka 5

 

informatyka 6

 

informatyka 7

 

informatyka 8

 

przyroda kl. 4

 

edukacja dla bezpieczeństwa kl. 8

 

muzyka kl. 4-7

 

plastyka kl. 4-7

technika kl. 4, 5

 

technika kl. 6

 

wychowanie fizyczne kl. 4

 

wychowanie fizyczne kl. 5

 

wychowanie fizyczne kl. 6

 

wychowanie fizyczne kl. 7

 

wychowanie fizyczne kl. 8

 

religia kl. 4

 

religia kl. 5

 

religia kl. 6

 

religia kl. 7

 

religia kl. 8

 

zachowanie kl. 4a

zachowanie kl. 4b

 

zachowanie kl. 5

 

zachowanie kl. 6

 

zachowanie kl. 7

 

zachowanie kl. 8

I etap edukacyjny

 

język angielski kl. 1

język angielski kl. 2a

 

język angielski kl. 2b

 

język angielski kl. 3

 

edukacja wczesnoszkolna kl. 1

 

edukacja wczesnoszkolna kl. 2

 

edukacja wczesnoszkolna kl. 3

 

religia kl. 1

 

religia kl. 2

 

religia kl. 3

zachowanie kl. 1

 

zachowanie kl. 2

 

zachowanie kl. 3

 

 

 

 

 

 

 

                                                     administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu