Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Materiały pomocne w nauce i treningowe dla uczniów

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 MATEMATYKA

- „LICZBY I DZIAŁANIA” - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 8

- „WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA” - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 8

-  "GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE" - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 8

- „ZASTOSOWANIA MATEMATYKI” - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 8

- „GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY” - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 8

 

- „LICZBY I DZIAŁANIA” - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 7

- „OBLICZENIA PROCENTOWE” - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 7

- "FIGURY GEOMETRYCZNE" - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 7

- "WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE" - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 7

- "RÓWNANIA" - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 7

- "POTĘGI I PIERWIASTKI" - zagadnienia na sprawdzian z matematyki  - klasa 7

 

- LICZBY NATURALNE I UŁAMKI- zagadnienia na sprawdzian z matematyki  - klasa 6

- FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 6

- LICZBY NA CO DZIEŃ - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 6

- PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 6

 

- „LICZBY I DZIAŁANIA” - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 5

- „WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH” - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 5

- "UŁAMKI ZWYKŁE" - trening przed sprawdzianem z matematyki  - klasa 5

- "FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE" - trening przed sprawdzianem z matematyki - klasa 5

- "UŁAMKI DZIESIĘTNE" - trening przed sprawdzianem z matematyki - klasa 5

- "POLA FIGUR" - trening przed sprawdzianem z matematyki - klasa 5

 

     
 FIZYKA

- „PIERWSZE SPOTKANIA Z FIZYKĄ” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 7

- „CIAŁA W RUCHU” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 7

- „SIŁA WPŁYWA NA RUCH” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 7

- „SIŁA WPŁYWA NA RUCH” - wykresy do ćwiczeń na sprawdzian z fizyki  - klasa 7

- „PRACA, MOC, ENERGIA” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 7

- „CZĄSTECZKI I CIEPŁO” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 7 (PDF)

- „CZĄSTECZKI I CIEPŁO” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 7 (Word)

- „HYDROSTATYKA” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 7 (PDF)

Stany skupienia materii – pytania i polecenia dla klasy 7

 

- TEST DIAGNOSTYCZNY po klasie 7 - zagadnienia

 

- „ELEKTROSTATYKI I PRĄD ELEKTRYCZNY” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 8

- „ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 8

- „DRGANIA I FALE SPRĘŻYSTE” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 8

- „OPTYKA” - zagadnienia na sprawdzian z fizyki  - klasa 8

 

- TEST DIAGNOSTYCZNY po klasie 8 - zagadnienia

 

Fizyka i my kl. 8 tematy dodatkowe

 

Wzory z fizyki - pełna wersja

Wzory z fizyki - uproszczona wersja

 

Małopolski Konkurs z Fizyki - zadania z poprzednich lat - etapy szkolne

     

 INFORMATYKA

- TEKST PRÓBNY NIESFORMATOWANY - klasa 5

- TEKST PRÓBNY SFORMATOWANY - klasa 5

 

     
 CHEMIA

- SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY - zagadnienia na sprawdzian z chemii - klasa 7

- SUBSTANCJE GAZOWE, REAKCJE CHEMICZNE - zagadnienia na sprawdzian z chemii - klasa 7

- ATOMY I CZĄSTECZKI - zagadnienia na sprawdzian z chemii - klasa 7

- WIĄZANIA CHEMICZNE - trening przed sprawdzianem z chemii - klasa 7

- STĘŻENIE PROCENTOWE – trening przed kartkówką - klasa 7

 

- KWASY - zagadnienia na sprawdzian z chemii - klasa 8

- SOLE - zagadnienia na sprawdzian z chemii - klasa 8

- POCHODNE WĘGLOWODORÓW - zagadnienia na sprawdzian z chemii - klasa 8

- SUBSTANCJE BIOLOGICZNE - trening przed sprawdzianem,- klasa 8

 

     
 BIOLOGIA

- BIOLOGIA JAKO NAUKA, BUDOWA I CZYNNOŚCI ŻYCIOWE ORGANIZMÓW - trening przed sprawdzianem - kl. 5

- TKANKI I ORGANY ROŚLIN - trening przed sprawdzianem - kl. 5

- WIRUSY, BAKTERIE, PROTISTY I GRZYBY - trening przed sprawdzianem - kl. 5

 

- OD PARZYDEŁKOWCÓW DO PIERŚCIENIC - zagadnienia dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu - kl. 6

- STAWONOGI, MIĘCZAKI - zagadnienia dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu - kl. 6

 

- BIOLOGIA JAKO NAUKA, SKÓRA - trening przed sprawdzianem - kl. 7

- APARAT RUCHU - trening przed sprawdzianem - kl. 7b

- UKŁAD POKARMOWY - trening przed sprawdzianem - kl. 7b

- UKŁAD KRĄŻENIA - trening przed sprawdzianem - kl. 7b

- UKŁAD ODDECHOWY I WYDALNICZY - trening przed sprawdzianem - kl. 7

- UKŁAD HORMONALNY I NERWOWY - trening przed sprawdzianem - kl. 7

 

- EWOLUCJA ŻYCIA - zagadnienia dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu z biologii - kl. 8

- GENETYKA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 8

- EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Przygotowanie do sprawdzianu  z biologii dla klasy 8

 

 JĘZYK POLSKI

Przydatne linki:

 

SŁOWNIKI

Słownik synonimów https://www.synonimy.pl

GRY DYDAKTYCZNE

TRENING UMYSŁU, SŁOWNE ZABAWY, ORTOGRAFIA http://pisupisu.pl

WŁADCA SŁÓW https://wladcyslow.gwo.pl

DYKTANDA

TEKSTY I LEKTURY

 

 JĘZYK ANGIELSKI

- Sprawdzian listopad - klasa 4

- Team Up 1 Unit 1 - materiały przygotowujące do testu klasa 4

- Team Up 1 Unit 2 - materiały przygotowujące do testu klasa 4

- Zagadnienia na sprawdzian (styczeń 2017) - klasa 4

 

- Team Up 2 - materiały przygotowujące do testu klasa 5

 

- Shrek - personality - grudzień - kl. 6

- Materiał filmowy - listopad - kl. 6

- Past Simple Tense - ćwiczenia dla kl. 6

- Should/shouldn’t - ćwiczenia dla kl. 6

- Idenfinite Pronouns - Compound words of some, any, no and every   - kl. 6

- Słownictwo na kartkówkę -filmy - styczeń 2018   - kl. 6

- The Lord of the Rings - kl. 6

- Frozen konspekt - kl. 6

 

Przydatne linki:

http://www.e-ang.pl/test.php

http://www.helloangielski.pl/rozmowki/angielski-dla-poczatkujacych-cwiczenia-i-testy/  

http://www.perfect-english-grammar.com

http://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html

https://elt.oup.com/?cc=pl&selLanguage=pl

 

 

 

 

 

 PRZYRODA

- NAJBLIŻSZE OTOCZENIE, WARSZTAT PRZYRODNIKA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- ODKRYWAMY TAJEMNICE ZJAWISK PRZYRODNICZYCH - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- CECHY ORGANIZMÓW ŻYWYCH - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- ODKRYWAMY TAJEMNICE CZŁOWIEKA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- POZNAJEMY KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

 

Linki do:

-ATLASU DRZEW I KRZEWÓW:

http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/atlas.php

-OPISU DRZEW  IGLASTYCH:

http://iglakopis.w.interia.pl/

 

     

 HISTORIA - ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN Z HISTORII dla kl. 8 rozdział 5 (na czas zawieszenia zajęć)

 

 administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu