Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

  2. KLAUZULA INFORMACYJNA kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego

  3. KLAUZULA INFORMACYJNA organizacja konkursu szkolnego i zgoda

  4. KLAUZULA INFORMACYJNA prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego (stopnia nauczyciela kontraktowego)

  5. KLAUZULA INFORMACYJNA przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego i zgoda na następne postępowania

  6. KLAUZULA INFORMACYJNA realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

  7. KLAUZULA INFORMACYJNA wydanie decyzji w zakresie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego

  8. KLAUZULA INFORMACYJNA wydanie decyzji w zakresie zezwolenia spełniania obowiązku szkolnego obowiązku nauki poza szkołą

  9. KLAUZULA INFORMACYJNA zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka przez osobę upoważnioną

 

   

 administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski     e-mail: pk_waksmund@onet.eu