Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KRAJOBRAZY

 

Szkoła

 

 

Waksmund

      

przyroda

 

 

 

 

PO PROSTU WIOSNA

 

 

LATO

 

 

 

 

 

 

BARWY JESIENI

 

 

 

 

 

UROKI ZIMY

 

 

 

Fot: H. Zabrzewski

 

pk_waksmund@onet.eu

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski

aktualizacja: 1-12-2017             

5