Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr Ewa Byrnas

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 

 

 

poniedziałek

8.00  – 14.15  
 

wtorek           

8.00  – 14.00  
  środa 8.00  – 14.00  
 

czwartek              

8.00  – 14.15  
 

piątek             

8.00  – 13.30

 

 

 
   

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

w czasie pandemii COVID-19 - aktualizacja na rok szk. 2021/22

 

Klasy I, II, III  – we wtorek, środę, czwartek i piątek na przerwie o 11:20

Klasa IV – we wtorek  na przerwie o 9:35, w piątek na przerwie o 12:20;

Klasa V – w środę na przerwie o 9:35, w czwartek na przerwie o 12:20;

Klasa VIab – w poniedziałek na przerwie o 12:20, w środę na przerwie o 12:20;

Klasa VII – w poniedziałek na przerwie o 11:20, w czwartek na przerwie o 8:45;

Klasa VIIIa – w poniedziałek na przerwie o 9:35, w piątek na przerwie  o 9:35;

Klasa VIIIb – w czwartek na przerwie o 9:35, we wtorek na przerwie 12:20;

 

  • Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej zgodnie z harmonogramem,

  • Uczniowie, którzy chcą skorzystać z biblioteki, czekają na bibliotekarza pod swoją klasą.

  • Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki w innym czasie, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem bibliotekarzem poprzez dziennik elektroniczny.

 

   
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

   

 

"Katalog online biblioteki szkolnej https://m012369.molnet.mol.pl/?index=any

 

 

   
 

Artykuły bibliotekarza szkolnego:

1. Dlaczego warto chodzić do biblioteki?

 

 

2. Czym jest czytanie?

3. Korzyści płynące z czytania

   

                                                     administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu

aktualizacja: 1-12-2017