Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

PROJEKTY, PROGRAMY

 

 

 

 

   
   

Raport z projektu „Nasza Mała Ojczyzna”

w ramach programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

 

   
 

 

 

Projekt „Nasza Mała Ojczyzna”

w ramach

Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

 

17 sierpnia 2020 Szkoła Podstawowa w Waksmundzie rozpoczęła realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna” (Our small community) w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

W ramach projektu 10 uczniów Szkoły, zrekrutowanych na podstawie przygotowanego Regulaminu Rekrutacji,  wraz z dwoma opiekunami wyjedzie do szkoły partnerskiej w Rumunii, w miejscowości Magura. W trakcie wyjazdu, uczniowie klasy VI i VII będą uczestniczyć w zajęciach formalnych oraz nieformalnych wraz z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

Głównym celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji językowych, cyfrowych, matematycznych, przyrodniczych oraz społecznych. Uczestnictwo w projekcie  ma również na celu wzmacnianie szacunku dla tradycji oraz budowanie postaw społecznych sprzyjających ich właściwemu rozwoju. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie poznają „Małą ojczyznę” uczniów szkoły partnerskiej, czyli regionu, w którym położona jest miejscowość Magura. Nawiążą nowe przyjaźnie oraz poznają inną, odrębną kulturę. Będą mieli możliwość zaprezentowania tradycji swojego regionu, przez co wzmocnią poczucie tożsamości kulturowej, narodowej oraz regionalnej. Uczestnictwo w projekcie będzie również miało na celu wzmocnienie poczucia szacunku wobec innych osób, gdyż uczniowie poznają odrębne zwyczaje oraz tradycje. Jednocześnie będą mieli możliwość wykazania się kreatywnością, innowacyjnością oraz przedsiębiorczością. Wizyta w kraju położonym na terenie Unii Europejskiej wzbudzi u uczniów ciekawość poznawczą i jednocześnie zmotywuje do zgłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności. W ten sposób uczestnicy projektu wykształtują postawę otwartą wobec świata oraz innych ludzi. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli możliwość usprawnienia umiejętności komunikowania się w języku obcym. Jednocześnie, uczestnictwo w ponadnarodowej mobilności będzie miało na celu przygotowanie młodych ludzi do pełnienia roli aktywnego obywatela Unii Europejskiej.

 

Uczniowie podejmą następujące działania w trakcie realizacji projektu:

 • Uczestnictwo uczniów w 20 godzinnym kursie języka angielskiego;

 • Przygotowanie prezentację pdf  "Moja mała ojczyzna";

 • Zapoznanie się z historią Hrabiego Draculi, przygotowanie scenariusza w języku angielskim do spektaklu oraz rekwizytów, które wykorzystają podczas zaplanowanego „Wieczoru Draculi” w Rumunii;

 • Uczestnictwo w lekcjach o tematyce geologicznej oraz sztukach współczesnych oraz w 4 lekcjach informatyki, które będą miały na celu zapoznanie się z narzędziami informatycznymi, służącymi do obróbki zdjęć, montowania filmów i tworzenia prezentacji multimedialnych;

 • Wyjazd uczniów i opiekunów do szkoły partnerskiej w Rumunii;

 • Wyjazd do parku Tabura de Sculptura Magura w Rumunii, gdzie uczniowie z Polski oraz szkoły partnerskiej będą brać udział w zajęciach artystycznych;

 • Żywa lekcja geologii podczas wyprawy do obszaru wulkanicznego Vulcanii Noroioși Pâclele Mici oraz Vulcanii Noroioși Pâclele Mari w Rumunii;

 • Lekcja historii na Zamku Hrabiego Draculi;

 • Przygotowanie plakatów promujących odwiedzone przez uczniów miejsca, reportaży z wyjazdu, kolażu ze zdjęć, wirtualnej mapy z miejscami odwiedzonymi przez uczniów oraz ebooków z pisanych w trakcie całego pobytu pamiętników

 • Uczestnictwo w „Wieczorze Draculi” oraz prezentacja przygotowanego wcześniej przedstawienia o Hrabim w języku angielskim;

 • Przygotowanie rzeźb z masy solnej, inspirując się tworami sztuki współczesnej, którą uczniowie mieli okazję poznać w Parku rzeźby współczesnej Tabura de Sculptura Magura. Rzeźby te zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole oraz w formie elektronicznej galerii umieszczonej na platformie Twin Space. Uczniowie pocztą tradycyjna wysyłają również własnoręcznie wykonane kartki z pozdrowieniami.

 •   Podsumowanie projektu przed rodzicami, uczniami oraz władzami samorządowymi.

RELACJA Z POBYTU

20 czerwca rozpoczęliśmy mobilność uczniów do Rumunii. 

 

Podróż samolotem i przyjazd

 

Wizyta w szkole naszych partnerów w Rumunii, w miejscowości Magura

 

Wizyta na zamku Draculi w Branie

 

Wieczór Draculi

 

Wycieczka do Parku Rzeźby Współczesnej i wulkany błotne

 

Wycieczka do Bukaresztu

 

"Marsz rowerowy"

 

 

   

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 

Oddział Przedszkolny "Maluchy" z powodzeniem zakończył tegoroczną przygodę z projektem "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

 

 

   

 

 

"Moduł VI - Mały miś i supertajny projekt"

to już ostatni moduł w tej edycji projektu. 

 

Zakończony 15 maja, czyli w „Dzień Niezapominajki” ma uzmysławiać dzieciom rolę bohaterów/autorytetów w ich życiu. Z okazji „Dnia Niezapominajki” przedszkolaki wyczarowały niespodziankę dla swojego superbohatera– kartkę z motywem tego niepozornego kwiatuszka. Adresaci byli na pewno mile zaskoczeni. „Dzień Niezapominajki” ma na celu ocalenie od zapomnienia:

• ważnych chwil w życiu

• osób

• miejsc i sytuacji

• lokalnych tradycji.

Zachęca do pielęgnowania życzliwości i pamięci o bliskich, do dostrzeżenia osób wyjątkowych, o dobrym sercu w najbliższym otoczeniu dziecka. „Supertajny projekt...” ma uczyć postawy wdzięczności i otwartości. W tym dniu nie zapominamy również o polskiej przyrodzie i przypominamy o potrzebie jej ochrony.

Etapy modułu:

1. Rozmowa z dziećmi na temat superbohaterów. Uzmysłowienie im, że: „nie każdy bohater nosi pelerynę”. Bohater to nie tylko Superman z nieziemski mocami, ale również mama, tata, babcia czy starsza siostra.

2. Przeprowadzenie zabaw mających na celu odkrycie przez dzieci własnych mocnych stron. Każde dziecko bowiem to superbohater, unikalna osobowość. Wyposażone w talenty, predyspozycje i uzdolnienia może czynić wielkie rzeczy.

a) „To umiem robić najlepiej” – rozmowa z dziećmi na temat ich umiejętności, takich jak samodzielne zakładanie butów, rysowanie, bieganie, samodzielne wykonywanie kanapek, pomaganie młodszemu rodzeństwu itd.

b) „Dłoń super-bohatera” dziecko odrysowuje swoją dłoń i w jej konturach rysuje swoją postać. Nauczyciel na poszczególnych paluszkach wpisuje cechy dziecka, które według niego określają jego supermoce.

c) „Przedszkolaki to superdzieciaki” – zabawa wzmacniająca poczucie przynależności

3. „To mój bohater...” – wymienianie osób ważnych dla dzieci

4. Wykonanie kartek dla superbohaterów z motywem niezapominajki i doręczenie ich do 15 maja.

Dodatkowo na Tablicy Ogłoszeń zawisły "Darmowe komplementy"- zachęcamy do obdarowywania miłymi słowami.

                                                                                                                                                                     Z.Jedynak

 

 

 

   

 

MISJA SPECJALNA, CZYLI KLASA VAB W  PROGRAMIE Z PANDĄ

 

Od 1 marca 2021r. klasa VAB wraz wychowawcą przystąpiła do pilotażowego Programu z Pandą, który jest realizowany we współpracy z organizacją WWF Polska. Celem programu jest zainteresowanie uczniów problemem ochrony przyrody i klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Uczniowie w ciągu roku kalendarzowego na lekcjach wychowawczych będą realizować zadania zawarte w ścieżce „Niedźwiedź brunatny”, związane z różnorodnością biologiczną i powiązaniami w przyrodzie.

                                                                                                       Renata Sojda

 

   

 

certyfikat - kliknij aby powiększyć

 

"MODUŁ V "MISIOWE LABORATORIUM CZTERECH ŻYWIOŁÓW"

 

Tą część projektu rozpoczęliśmy od poznania opowiadania "Żywiołowe rodzeństwo" A. Borowieckiej i ilustracji do tekstu. Było mnóstwo zabaw: ruchowych, dydaktycznych, rytmiczno- tanecznych. Podstawowym elementem poznana żywiołów były zabawy badawcze. Po ustaleniu zasad bezpieczeństwa, wspólnie przeprowadziliśmy kilka eksperymentów. Efekt finalny naszych działań to "Księga eksperymentów Małego Misia" w formie ebooka, która jest dopiero początkiem naszej przygody z żywiołami." Zuzanna Jedynak

 

KSIĘGA EKSPERYMENTÓW MAŁEGO MISIA: https://www.calameo.com/read/006626622216a6fdb18c2

 

 

   

 

certyfikat - kliknij aby powiększyć

 

MODUŁ IV PROJEKTU  - "ZMISIOWANY EKOKALENDARZ"

 

"Zmisiowany ekokalendarz"- moduł zakłada świętowanie w przedszkolu wybranych świąt ekologicznych, oczywiście z literackim akcentem. Dzieci wspólnie zdecydowały, które zaproponowane święta chciałyby celebrować w grupie. Wspólnie wykonaliśmy kalendarz ekologiczny, w rolkach po papierze toaletowym zostaną umieszczone zadanie zaproponowane do wykonania w danym dniu. Zorganizowaliśmy w sali Kącik ekologiczny z publikacjami książkowymi nt. ochrony środowiska (książki do codziennego czytania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa pozostają do dyspozycji nauczyciela.) Zostały przeprowadzone zajęcia gimnastyczne pod hasłem "Segregujemy śmieci". Czytaliśmy wierszyki i zagadki ekologiczne. Zorganizowaliśmy "symulację" wywozu i segregacji śmieci. Na podsumowanie zajęć dzieci obejrzały animowany film nt. segregacji odpadów i recyklingu. Z niecierpliwością oczekujemy świętowania kolejnych dni z naszego kalendarza:)" Z. Jedynak

 

 

 
 

DBAMY O ZDROWIE Z MAŁYM MISIEM - MODUŁ III

 

Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Zorganizowaliśmy tymczasowy kącik zainteresowań – „Kącik zdrowia”, gromadząc w nim przedmioty dotyczące pracy lekarza. Nauczyciel zaprezentował dzieciom prawidłowy sposób mycia rąk, wspartego plakatem rekomendowanym przez GIS. Odbyły się wesołe zabawy przy piosence „Czyste ręce” oraz przeprowadziliśmy eksperyment „Dlaczego warto myć ręce?”. Dzieci rozpoczęły pierwszą przygodę z doradztwem zawodowym w przedszkolu- poznały zawód lekarza, ratownika medycznego i dietetyka. Wykonaliśmy grupową pracę plastyczną Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Ruchowej. Dodatkowo w ramach cyklicznych zajęć kulinarnych dzieci samodzielnie przygotowały swoje drugie śniadanie oraz zrobiły warzywno- owocowy sok. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS dla przedszkoli.                      Zuzanna Jedynak

 

 

 

   

 

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI” - MODUŁ II

 

Misio Zdzisio poprzez opowiadania i wiersze wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. W ramach projektu tworzymy wspólnie bazę zabaw/ćwiczeń służących do pracy nad emocjami."

 

 

 

   

 

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - MODUŁ I

 

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2020/2021"  to ogólnopolski projekt w ramach którego miłość do czytania jest przekazywana najmłodszym. Projekt ma charakter całoroczny, w trakcie którego dzieci wykonują konkretne moduły oraz realizują zadania cykliczne. Przede wszystkim "uruchomiliśmy" Kącik czytelniczy, który cieszy się niebywałym powodzeniem. Niezbędna kwarantanna książek pozwala nam na nowo cieszyć się dziecięcą literaturą. Dzieci chętnie sięgają po książeczki w trakcie relaksacji i swobodnej zabawy. Do naszej sali zawitał Gość- Misio Zdzisio, który jako "pluszak trudny do zdezynfekowania" zamieszkał na regale z książkami w bezpiecznym woreczku :). Co piątek nasz Misio wędruje do domu jednego dziecka, gdzie z rodzicami wspólnie czytają  książki. Dodatkowo zachęcamy rodziców do czytania dzieciom w szkole, ale w trochę innej formie np. poprzez czytanie online czy wysłanie nagrania filmu. Moduł 1 "Książki dzieciństwa" obejmuje wykonanie wspólnie z rodzicami "Przedszkolnej książeczki dziecięcych hitów do czytania".            

                                               Zuzanna Jedynak

 

 

   

„Mój kraj widziany moimi oczami”

 

Opis projektu:

Uczniowie przygotowują plakaty przedstawiające ulubione miejsca geograficzne, historyczne lub kulturalne w ich kraju. Każdy plakat musi zawierać krótki opis danego miejsca.

Cele projektu:

- udoskonalenie komunikacji w języku angielskim;

- pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych;

- poprawa umiejętności pracy w grupie;

- pogłębienie wiedzy pracy w grupie na dokumentach Google;

- zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o kulturach krajów Unii Europejskiej.

Projekt podzielony będzie na trzy etapy:

1. Etap zapoznania: Uczniowie nie obawiają się komunikować się rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie zapoznają się poprzez platformę eTwinning.

2. Uczniowie rysują ulubione miejsce historyczne, kulturowe lub geograficzne w swoim kraju. Jednocześnie piszą opis tego miejsca w formacie Word.

3. Na podstawie uzyskanych informacji nauczyciele przygotowują quiz w Kahoot lub Quizzlet, który następnie zostanie rozwiązany przez uczniów.

Oczekiwane rezultaty:

- Plakaty i informacje przygotowane w formacie Word;

- Uczniowie nabywają nową wiedzę na temat kultury krajów Unii Europejskiej. Wiedza ta zostanie sprawdzona za pomocą przygotowanych testów.

   
    

 

    - SPInKaSzkolny Punkt Informacji i Kariery

 

 

   

Projekt eTwinning „Poprzez Niepodległą”

 

Uczniowie naszej szkoły, a szczególnie klasa 5b, uczestniczą w projekcie eTwinning, w którym bierze udział ponad 100 szkół z całej Polski. Założeniem projektu jest tworzenie wirtualnego przewodnika po 100 miejscowościach naszego kraju. Projekt obejmuje również: wspólne świętowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dodawanie na stronę internetową projektu zdjęć i filmów z akcji organizowanych w szkole, tworzenie i wysyłanie kartek do szkół partnerskich oraz ułożenie kalendarium pt. „Droga Polski do niepodległości”.

Więcej działań można znaleźć na stronie https://twinspace.etwinning.net/69862/home

 

 

 

 

   administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu

                                           aktualizacja: 6-05-2019 r.