Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

INFORMACJE O KONKURSACH

 

w roku szkolnym 2021/2022

 
OGŁOSZENIA WYNIKI
   
   

 

MAMY MISTRZA ORTOGRAFII!

 

            W dniu 18 maja  2022 r. w Szkole Podstawowej w Dursztynie odbył się Konkurs  Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii klas  IV-VIII szkół podstawowych Gminy Nowy Targ. Uczniowie podzieleni byli na 3 grupy wiekowe.

 Celem konkursu jest propagowanie idei poprawnej pisowni i interpunkcji oraz podniesienie kompetencji ortograficznych u uczniów.

Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów.

W kategorii klas V-VI tytuł Mistrza Ortografii zdobył Wojciech Waksmundzki.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

                                                                                  Renata Sojda

 

 

   

KONKURS LITERACKI

dla uczniów  klas VII, VIII

 

To była niezwykła podróż w czasie i przestrzeni….

 

Regulamin konkursu:

Cele:

 • Kształtowanie poprawnej wypowiedzi pisemnej na dany temat.

 • Rozwój myślenia i inwencji twórczej uczniów.

 • Promowanie aktywności literackiej ucznia.

Organizatorzy:

 •  Renata Sojda

 • Elżbieta Klocek

Termin:

 • Składanie prac pisemnych do 25 kwietnia 2022r.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest przeznaczony na dla uczniów klas VII-VIII.

 • Praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość.

Zasady konkursu:

 • Praca pisemna ma mieć formę opowiadania z elementami charakterystyki.

 • Praca powinna być napisana na komputerze i nie może przekraczać 2 stron

formatu A4.

 • Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, klasa).

 • Prace literackie będą oceniane pod względem:

- oryginalności

- wartości merytorycznej

- poziomu literackiego pracy

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 29 kwietnia 2022r. poprzez zamieszczenie ich  na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce na  korytarzu szkolnym - parter.

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy.

Waksmund, 2022-05-13

 

 

Wyniki

Szkolnego Konkursu Literackiego

To była niezwykła podróż w czasie i przestrzeni….

dla uczniów klas VII i VIII

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość punktów

 

Miejsce

1.

Aleksandra Ścisłowicz

12

I

2.

Zofia Waksmundzka

12

I

 

Maksymalnie do zdobycia 12 punktów.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 
   

KONKURS LITERACKI dla uczniów  klas IV-VI

Wiersz – rymowanka o tematyce ekologicznej

 

Regulamin konkursu:

Cele:

 • Kształtowanie poprawnej wypowiedzi pisemnej na dany temat.

 • Rozwój myślenia i inwencji twórczej uczniów.

 • Promowanie aktywności literackiej ucznia.

Organizatorzy:

 •  Renata Sojda

 • Elżbieta Klocek

Termin:

 • Składanie prac pisemnych do 22 kwietnia 2022r.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest przeznaczony na dla uczniów klas IV-VI.

 • Praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość.

Zasady konkursu:

 • Praca pisemna ma mieć formę wiersza- rymowanki.

 • Praca powinna być napisana na komputerze i nie może przekraczać 1 strony

formatu A4.

 • Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, klasa).

 • Prace literackie będą oceniane pod względem:

- oryginalności

- wartości merytorycznej

- poziomu literackiego pracy

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 27 kwietnia 2022r. poprzez zamieszczenie ich  na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce na korytarzu- parter

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy.

 

Waksmund, 2022-05-13

 

 

Wyniki

Szkolnego Konkursu Literackiego

Wiersz - rymowanka o tematyce ekologicznej

dla uczniów klas IV i VI

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość punktów

 

Miejsce

1.

Aleksandra Choroba

10

I

 

Maksymalnie do zdobycia 10 punktów.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 
   

 

OGŁASZAMY

 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW Z KLAS IV – V

Z CYKLU

„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE”

 

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 11 maja 2022 r.

 o godzinie 13.20, jest przeczytanie książki  Hanny Ożogowskiej pod tytułem

„Za minutę pierwsza miłość”.

 

Zapisy u pani Elżbiety Klocek.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

 „MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE”

 

Hanna Ożogowska „Za minutę pierwsza miłość”

 

kategoria klas IV – V

 

I miejsce – WAKSMUNDZKI Wojciech – klasa VA (8/15 punktów)

II miejsce – SUCHOJAD Magdalena – klasa IV A (7/15 punktów)

III miejsce – KRUCZEK Emilia  – klasa IVA (3/15 punktów)

 

   

 

OGŁASZAMY

 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW Z KLAS VI – VIII

Z CYKLU

„MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE”

 

  

Warunkiem przystąpienia do konkursu, który odbędzie się 11 maja 2022 r. książki  Haliny Rudnickiej pod tytułem

„Uczniowie Spartakusa”.

 

Zapisy u pani Elżbiety Klocek.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

 „MAGICZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE”

Halina Rudnicka „Uczniowie Spartakusa”

 

- kategoria klas VI – VIII

I miejsce – WILCZEK Anna – klasa VIII A (14/15 punktów)

II miejsce – WAKSMUNDZKA Roksana – klasa VIII B (13/15 punktów)

III miejsce – LIGĘZA Maria  – klasa VIII A (12/15 punktów)

 

FLOREK Katarzyna – klasa VIII B (11/15 punktów)

FUŁA Kamila – klasa VIII A (11/15 punktów)

SIUTA Julia – klasa VIII A (10/15 punktów)

GARBACZ Gabriela – klasa VII A (9/15 punktów)

ŚCISŁOWICZ Aleksandra – klasa VII A (9/15 punktów)

CHOROBA Aleksandra – klasa VI B (7/15 punktów)

KUNKA Aleksandra – klasa VII A (6/15 punktów)

WAKSMUNDZKA Zofia – klasa VII A (5/15 punktów)

MARSZAŁEK Martyna – klasa VII A (4/15 punktów)

 
   

 

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Herb i flaga mojej miejscowości”
 

Organizator: Zuzanna Jedynak

Cele konkursu:

- promocja wychowania przedszkolnego,

- rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dzieci,

- przegląd różnorodnych technik plastycznych,

- kształtowanie szacunku do własnego regionu,

- wychowanie dzieci w pozytywnym duchu rywalizacji.

Format pracy: A4

Technika: dowolna płaska

Kryteria oceny:

- samodzielność

- pomysłowość

- estetyka.

Konkurs przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP Waksmund.

Prace należy składać do 13.05.2022

Prace powinny zawierać opis (na odwrocie): imię, nazwisko, grupa wiekowa.

 

 
   

 

KONKURS MOJE PRZEDSZKOLE

 

W marcu 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej ogłosiła XIV Gminny Konkurs Plastyczny „Moje Przedszkole” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nowy Targ.
 

Konkurs był skierowany do dzieci 5-cio i 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Nowy Targ. Tegoroczny temat prac plastycznych brzmiał: „Wiosna w Dolinie Muminków”.

 • w kategorii 5-latki: III miejsce- Joanna Garcarz

 • w kategorii 6-latki: I miejsce - Nikola Niemiec

 

   

       KONKURS PLASTYCZNY

"NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ"

                                    

ORGANIZATORZY:

Maria Stahl-Pałys, Anna Drożdż, Katarzyna Ambroż
CELE:
-popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy
-doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego
-prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży
WARUNKI KONKURSU:
-każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału
-technika zdobienia jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.)
-praca powinna być wykonana samodzielnie
-do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię i nazwisko, klasa)
Pisanki należy przekazać do organizatorów w terminie do
5 kwietnia 2022r.

UCZESTNICY:
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe kl. I - III
Szkoły Podstawowe kl. IV - VIII
OCENA PRAC:
Przy ocenie pisanek wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria: estetykę wykonania, samodzielność wykonania, walory artystyczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ”

 

KL. I - III

  I miejsce – Sebastian Siuta kl. III  
  II miejsce – Maciej Dzielski kl. I  
  III miejsce – Dawid Dzielski kl. III  
  Wyróżnienie – Igor Zięba kl. I  

 

KL. IV – VIII

  I miejsce – Wiktoria Garbacz kl. VI a  
  II miejsce – Sylwia Bryniarska kl. V  
  III miejsce – Zuzanna Kudas kl. VIII b  
  Wyróżnienie – Tomasz Florek kl. IV  

                                                                      

Gratulujemy!

Organizatorzy

 
   

 

KONKURS PLASTYCZNY „PISANKA WIELKANOCNA”

 

Cel konkursu:

- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
- tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem palców i dłoni;
- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
- wspieranie twórczości dziecięcej;
- odkrywanie zdolności i talentów dzieci;
- wyrabianie poczucia estetyki.

Regulamin :

Adresat konkursu: dzieci w wieku  3 – 6 lat  z naszego przedszkola.

Praca przestrzenna. Pisanka wielkanocna wykonana dowolną techniką. Dozwolona pomoc rodzica.

Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do wychowawczyń grup. Termin dostarczenia prac upływa  8 kwietnia 2022 r.

Prace będą oceniane w  każdej kategorii wiekowej ( 3, 4, 5, 6 latki ).

Przewidywane są nagrody w każdej grupie wiekowej.

Kryteria oceniania:

Oceniane będą: wrażenie artystyczne, oryginalność, pomysłowość, samodzielność, różnorodność wykorzystywanych materiałów, estetyka pracy.   

 

Organizator   Iga Gardias - Brzęk

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WIELKANOCNEGO

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 

 

3 latki 3, 4-5 latki Zerówka

1. Oliwia Waksmundzka

2. Szymon Jaróg

3. Ola Sral

W. Oliwia Stiefel

W. Michał Kolasa

1. Ania Baraniak

2. Filip Luberda

3. Filip Borkowski

W. Mikołaj Marszałek

W. Natalia Waksmundzka

1. Tomasz Lenart

2. Roksana Rusnak

3. Franek Przybyło

W. Wanda Sral

W. Karol Ścisłowicz

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tak liczne zaangażowanie.

 

 

   

KONKURS LITERACKI

dla uczniów  klas VII, VIII

 

To była niezwykła podróż w czasie i przestrzeni….

 

Regulamin konkursu:

Cele:

 • Kształtowanie poprawnej wypowiedzi pisemnej na dany temat.

 • Rozwój myślenia i inwencji twórczej uczniów.

 • Promowanie aktywności literackiej ucznia.

Organizatorzy:

 •  Renata Sojda

 • Elżbieta Klocek

Termin:

 • Składanie prac pisemnych do 25 kwietnia 2022r.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest przeznaczony na dla uczniów klas VII-VIII.

 • Praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość.

Zasady konkursu:

 • Praca pisemna ma mieć formę opowiadania z elementami charakterystyki.

 • Praca powinna być napisana na komputerze i nie może przekraczać 2 stron

formatu A4.

 • Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, klasa).

 • Prace literackie będą oceniane pod względem:

- oryginalności

- wartości merytorycznej

- poziomu literackiego pracy

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 29 kwietnia 2022r. poprzez zamieszczenie ich  na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce na  korytarzu szkolnym - parter.

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy.

Waksmund, 2022-05-13

 

 

Wyniki

Szkolnego Konkursu Literackiego

Spotkanie z bohaterem literackim

dla uczniów klas VII i VIII

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość punktów

 

Miejsce

1.

Aleksandra Ścisłowicz

12

I

2.

Zofia Waksmundzka

12

I

 

Maksymalnie do zdobycia 12 punktów.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 
   

 

46 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY

„MATKA W OCZACH DZIECKA”

Pod Patronatem Starosty Nowotarskiego

 

REGULAMIN

 
 
   

OGŁASZAMY SZKOLNY KONKURS 

 ,,Deutsch contra English"

dla klas VII-VIII Szkoły Podstawowej 16-17 grudnia 2021

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opanowanie listy słówek w języku niemieckim i angielskim. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który zapisze jak największą ilość słówek poprawnie w obu językach. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą przez panią Annę Król i Dorotę Polaczek-Piątek.

Lista słownictwa dostępna poniżej:

 

DEUTSCH

ENGLISH

Szwajcaria

die Schweiz

Switzerland

wnuk

der Enkel

grandchild

kucharka

die Köchin

cook

sala gimnastyczna

die Turnhalle

gym

historia

Geschichte

history

strugawka

der Spitzer

sharpener

wstawać

aufstehen

Stand up

 basen

das Schwimmbad

swimming pool

karta dań

die Speisekarte

menu

 spragniony

durstig

thirsty

codziennie

täglich

every day

 łyżwy

die Schlittschuhe

skates

grzmieć

donnern

thunder

 królik

das Kaninchen

rabbit

piękny

wunderschön

beautiful

pasek

der Gürtel

belt

łazienka

das Badezimmer

bathroom

lampa

die Lampe

lamp

pomiędzy

zwischen

between

tablica

die Tafel

board

uczeń

der Schüler

student

sala lekcyjna

das Klassenzimmer

classroom

nudne

langweilig

boring

trudne

schwer

difficult

ciotka

die Tante

aunt

żona

die Ehefrau

wife

gruszka

die Birne

pear

szynka

der Schinken

ham

ciasto

der Kuchen

cake

woda

das Wasser

watter

piekarnia

die Bäckerei

Baker’s

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU 

 ,,Deutsch contra English"

 

1. miejsce: Anna Wilczek

                 Katarzyna Florek

 

2. miejsce: Maria Ligęza

 

3. miejsce: Iwona Kolasa

 

Gratulujemy! 

Organizatorzy


 

 

   

 

WYNIKI KONKURSU "NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

 

 Regulamin konkursu

 

  6-latki:   5-latki:  
  1 miejsce: Łukasz Faltyn  

1 miejsce: Dominik Zagata

 
  2 miejsce Maciej Michna   2 miejsce: Karol Dzielski  
  2 miejsce Franciszek Przybyło        
  3 miejsce: Roksana Rusnak   4-latki:  
  3 miejsce: Martyna Dzielska  

1 miejsce: Michał Kolasa

 

 
  3 miejsce: Karol Ścisłowicz  

2 miejsce: Anna Barniak

 
  Wyróżnienie: Aleksandra Trąbka   3 miejsce: Błażej Kokoszka  
  Wyróżnienie: Nikola Niemiec        
  Wyróżnienie: Emilia Bryja  

3-latki:

 
  Wyróżnienie: Zuzanna Bittmar   1 miejsce: Szymon Zagata  
  Wyróżnienie: Jakub Chudoba  

2 miejsce: Ola Sral

 
  Wyróżnienie: Mikołaj Kolasa  

3 miejsce: Nikodem Garcarz

 

 

Gratulacje dla wszystkich!     

 

                                                                                                                                                 Organizator: Paulina Piwowarska

 

   

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

ORGANIZATORZY: Anna Drożdż, Maria Stahl-Pałys

 

CELE KONKURSU:

 • przybliżenie uczniom Tajemnicy Wcielenia,

 • popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

 • popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci,

 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnych oraz poczucia estetyki.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

 • grupa I – uczniowie klas 0 – III,

 • grupa II - uczniowie klas IV – VI,

 • grupa III – uczniowie klas VII - VIII ,oraz w następujących kategoriach:

 • praca zbiorowa ( maksymalnie 2 osoby),

 • praca rodzinna (brak klasyfikacji wiekowej),

 • malarstwo na szkle (prace indywidualne).

 

Uwaga: brak kategorii indywidualnej dla szopek przestrzennych

 

2. W konkursie będą oceniane:

 • ogólny wygląd szopki (estetyka wykonania, rozmieszczenie, proporcjonalność elementów),

 • dobór artystyczny środków plastycznych, oryginalność pomysłów,

 • umiejętność łączenia różnych materiałów (preferowane materiały naturalne),

 • samodzielność wykonania prac (prace indywidualne i zbiorowe).

 

3. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.

 

4. Prace należy przekazać organizatorom konkursu w terminie do 06.12.2021r. (poniedziałek) wraz z dokładnym opisem w formie wydruku komputerowego (imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria) oraz z dołączonym Oświadczeniem- załącznik nr 1.

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU

„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

 

I MIEJSCE EX AEQUO:

 

Sylwia Bryniarska  kl. 5 i Justyna Bryniarska kl. 8b

Aleksanadra Kunka kl. 7 i Filip Kunka kl. 3

Szymon Krauzowicz kl. 6a

 

II MIEJSCE EX AEQUO:

 

Emilia Siuta kl. 2a i Lena Gach kl. 2a

Wiktoria Garbacz kl. 4 i Emilia Cierniak kl. 4

Karolina Cyrwus kl. 3

 

III MIEJSCE EX AEQUO:

 

Sebastian Siuta kl. 3

Monika Kolasa kl. 2a i Mikołaj Kolasa kl. 0

Tomasz Florek kl. 4

 

 

GRATULUJEMY !!

 

   

 

STROFY O OJCZYŹNIE

 

15 listopada odbył się konkurs recytatorski pt. ,,Strofy o Ojczyźnie". W konkursie wzięło udział 28 uczniów klas I-III. 

Wyniki konkursu:

I miejsce - Grzegorz Jach,

II miejsce - Nikola Parzątka,

III miejsce - Michalina Targosz, Zofia Maryniarczyk.

Wyróżnienia: Filip Sral, Alina Drożdż, Anna Ligęza, Maja Klag.

 

 

   

KONKURS PRZYRODNICZY "POZNAJEMY NASZE LASY I OJCZYSTĄ PRZYRODĘ"

 

28 września 2021 roku odbył się pierwszy etap konkursu przyrodniczego "Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę". W konkursie wzięło udział 29 uczestników. Do drugiego etapu, rejonowego, zaklasyfikować się troje uczniów. W drugim etapie zwyciężyła Katarzyna Florek i weźmie udział w etapie trzecim, powiatowym.

 

 

25 listopada został rozstrzygnięty III etap konkursu "Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę". W zmaganiach 32 (z 789) uczniów wzięła udział Katarzyna Florek. W teście uzyskała 48 punktów(najlepszy uczeń uzyskał 50 punktów), co dało jej 3 miejsce ex aequo. Ostatecznie zajęła miejsce 4.  Gratulujemy wyniku.

Doślę zdjęcie.

 

   

 

REGULAMIN XIV edycji  

konkursu zbiórki zużytych baterii

 

1.      Celem konkursu jest zbiórka zużytych baterii, dzięki której przyczyniamy się do ochrony środowiska.

2.      Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły w Waksmundzie.

3.      Uczniowie klasy „0” i klas 1 – 3 szkoły podstawowej przynoszą baterie swoim wychowawcom. Uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej przynoszą baterie p. Beacie Pasternak.

4.      Za każdą baterie uczeń otrzymuje 1 punkt. Punkty są sumowane po zakończeniu konkursu. Wygrywa uczeń, który otrzyma największą ilość punktów.

5.      Czas konkursu: 18.10.21 r. – 30.05.2022 r.

 

 

   

 

 

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE”

pod hasłem

”Odblaskowy senior - odblaskowy wnuczek”

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

   
 

WYNIKI

I etapu konkursu przyrodniczego – „Poznajemy nasze lasy i przyrodę ojczystą”

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Katarzyna Florek

25

2.

Julia Kuraś

23

3.

Gabriela Garbacz

Wiktoria Garbacz

22

4.

Wojciech Waksmundzki

Monika Kruczek

Filip Kowalczyk

20

5.

Julia Domalik

Szymon Węglarz

 

19

6.

Patrycja Waksmundzka

Bartosz Kolasa

Oliwia Chowaniec

Anna Wilczek

 

 

18

7.

Julia Drożdż

Anna Ligęza

Patrycja Bizub

Zuzanna Kudas

Amelia Łapsa

Beniamin Basta

 

17

8.

Weronika Waksmundzka

16

9.

Julia Siuta

Julia Kopeć

 

15

10.

Aleksandra Choroba

Kamil Kunka

Kamila Fuła

Justyna Bryniarska

14

11.

Sylwia Bryja

13

12.

Weronika Bryja

11

13.

Iwona Waksmundzka

10

 

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW !!!

 

   
 

 

 
   

                                      administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  e-mail: pk_waksmund@onet.eu