Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

INFORMACJE O KONKURSACH

 

w roku szkolnym 2022/2023

 
OGŁOSZENIA WYNIKI
   

 

VIII Gminny Konkurs Matematyczny

„Mały Matematyk”

 

17 maja 2023 r. Szkoła Podstawowa w Waksmundzie była organizatorem VIII Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas I-III szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 46 najlepszych matematyków z 18 szkół Gminy Nowy Targ. Uczniowie przez 60 minut zmagali się z zadaniami opracowanymi przez Panią Alicję Kolbusz – nauczyciela konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej MCDN Ośrodek w Nowym Sączu. Prace sprawdzała komisja składająca się z nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych Gminy Nowy Targ.

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Nowy Targ – Pana Jana Smarducha zostały uroczyście wręczone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie - Panią Annę Szałwię.

 

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Klasy I

I miejsce – Krzysztof Kamoń – Szkoła Podstawowa Klikuszowa
II miejsce – Jan Pitoń – Szkoła Podstawowa Morawczyna
III miejsce – Jakub Chudoba – Szkoła Podstawowa Lasek

Klasy II

I miejsce – Blanka Stan – Szkoła Podstawowa Nowa Biała
II miejsce – Sebastian Ziemianin – Szkoła Podstawowa Obidowa
III miejsce – Oskar Myśliwiec – Szkoła Podstawowa  Waksmund

Klasy III

I miejsce – Zofia Kuros – Szkoła Podstawowa Klikuszowa
II miejsce –  Oliwier Waś – Szkoła Podstawowa Krauszów

III miejsce – Zofia Hajnos – Szkoła Podstawowa Pyzówka

 

Wszystkim laureatom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

 

   

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"Mój Waksmund" 

 

Do udziału w konkursie fotograficznym zapraszamy uczniów klas 5-8.

Cele konkursu:

·         Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.

·         Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.

·         Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym mieszkamy.

·         Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.

·         Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu:

Waksmund i okolice-walory przyrodnicze, kulturowe, obrzędy i obyczaje, życie codzienne, prac itp.

Termin oddawania prac:

·         do 20 maja 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

·         czerwiec 2023 r.

Warunki konkursu:

Autor może przekazać jedno zdjęcie.

Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe.

Format prac minimum 15x21 cm w wersji wydrukowanej.

Do każdej przekazanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, klasę.

Zdjęcia należy przekazać do pana wicedyrektora Zbigniewa Orlińskiego lub Marii Stahl-Pałys.

Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody.

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!

 
 
   
 

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!
 
Zapraszamy do udziału w konkursie  „Matematyczny  Supełek”  dla uczniów  szkół podstawowych z gminy Nowy Targ,  organizowanym przez Szkołę Podstawową  w Rogoźniku 
 
REGULAMIN:

1. Dyrektor każdej szkoły wyznacza nauczyciela  - koordynatora, opiekuna uczniów biorących udział w konkursie

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z kl. IV-VI

3. Szkolny koordynator wybiera  parę uczniów reprezentującą szkołę  (para może być mieszana za równo pod względem wiekowym jak i płciowym)

4. Miejscem konkursu : Szkoła  Podstawowa  w Rogoźniku, Rogoźnik 69 

5. Szkolny koordynator zapewnia transport uczestników do miejsca konkursu

6. Uczestnicy przywożą ze sobą tylko  długopisy –  podczas konkursu nie mogą  korzystać  z żadnych urządzeń liczących    (kalkulatory, komórki).

7. Uczestnicy z jednej szkoły siedzą razem i wspólnie pracują nad zadaniami – w myśl zasady:  „Co dwie głowy to nie jedna!”  zdobywając w ten sposób punkty dla swojej drużyny.

8. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu zadań matematycznych (logicznych) nie wykraczających poza  treści z podstawy programowej klas IV-VI takich jak: wykreślanka matematyczna, układanka logiczna, sudoku, zagadki logiczne, krzyżówka liczbowa, krzyżówka literowa.

9.  Konkurs odbędzie się 16.05.2023r o godz.  9.00 w SP w Rogoźniku, a zgłoszenia uczestników należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 05.05.2023 r.   na adres  mailowy szkoły w Rogoźniku (sekretariat@sprogoznik.ugnowytarg.pl) na załączonym formularzu zgłoszeniowym -  Załącznik nr 1. wraz z Oświadczeniem dyrektora szkoły o posiadanych zgodach

10. Zadania konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SP w Rogoźniku

11. Organizator konkursu przekaże wyniki, dyplomy oraz nagrody do Państwa szkół w późniejszym terminie

12. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu konkursu  organizator ma prawo   do dyskwalifikacji uczniów/szkoły.

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!!!!!!

Koordynator konkursu:  Danuta Boblak

 

   

KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNO-WIOSENNĄ

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  na kartkę świąteczno-wiosenną.

1. Organizatorzy: Katarzyna Ambroż, Maria Stahl-Pałys.

2. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I-VIII.

3. Format i technika prac:

- maksymalna wielkość pracy to A5,
- prace mogą mieć formę otwieraną (wewnątrz nie umieszczamy tekstu),
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice,
- prace  wykonane indywidualnie.
4. Do pracy należy dołączyć karteczkę (nie naklejać) z imieniem, nazwiskiem i klasą.
5. Wykonane prace należy dostarczyć do organizatorów w terminie do 31 marca 2023r.

 

 

WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNO-WIOSENNĄ

 

I miejsce Szymon Krauzowicz kl.7b

II miejsce Dawid Dzielski z kl.4a

III Zuzanna Bittmar z kl.1 i Michalina Targosz z kl. 2b

 

 
   
 

VII GMINNY KONKURS LINGWISTYCZNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

20 marca 2023 roku, w Szkole Podstawowej w Waksmundzie odbył się VII Gminny Konkurs Lingwistyczny. 30 uczniów oraz uczennic z 17 szkół  znajdujących się na terenie Gminy Nowy Targ rozwiązywało test zawierający pytania z języka angielskiego oraz niemieckiego.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasa VIII

1 miejsce:                    Anna Szewczyk - SP Krempachy (41 pkt.)

2 miejsce ex aequo:      Adam Wrocławiak - SP Harklowa (37 pkt.) 

                                   Patrycja Kowalczyk - SP Dursztyn (37 pkt.)

3 miejsce:                    Filip Zoń - SP Dębno (35 pkt.)

 

Klasa VII

1 miejsce:                    Radosław Wójciak SP Dursztyn (41 pkt.)

2 miejsce ex aequo:      Kinga Wróbel SP Dębno (38 pkt.)

                                  Amelia Łabuda SP Morawczyna (38 pkt.)

3 miejsce:                    Mateusz Zimoch SP Knurów (37 pkt.)

 

Gratulacje dla wszystkich laureatów!

 

 

   

 

XXVII GMINNY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ XXVII

organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w ŁopusznejZachęcamy do udziału w Gminnym Konkursie Twórczości Plastycznej pt. Pomoc i solidarność z potrzebującymi.
Pracę czytelnie opisaną według regulaminu, należy oddać do 31.03.23 r. z dołączoną podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do nauczyciela plastyki (klasy 4-8) lub wychowawcy (klasy 1-3). Regulamin w załączniku.
 

REGULAMIN

 

 
   

KONKURS

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

                                                                               

ORGANIZATORZY: Maria Stahl-Pałys, Katarzyna Ambroż, Anna Drożdż

 

CELE KONKURSU:

 • przybliżenie uczniom Tajemnicy Wcielenia,

 • popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

 • popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci,

 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnych oraz poczucia estetyki.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

 • grupa I – uczniowie klas 0 – III,

 • grupa II - uczniowie klas IV – VI,

 • grupa III – uczniowie klas VII - VIII ,

 

oraz w następujących kategoriach:

 • praca zbiorowa ( maksymalnie 2 osoby),

 • u praca rodzinna (brak klasyfikacji wiekowej),

 • u malarstwo na szkle (prace indywidualne).

Uwaga: brak kategorii indywidualnej dla szopek przestrzennych

 

2. W konkursie będą oceniane:

 • ogólny wygląd szopki (estetyka wykonania, rozmieszczenie, proporcjonalność elementów),

 • dobór artystyczny środków plastycznych, oryginalność pomysłów,

 • umiejętność łączenia różnych materiałów (preferowane materiały naturalne),

 • samodzielność wykonania prac (prace indywidualne i zbiorowe).

 

3. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.

 

4. Prace należy przekazać organizatorom konkursu w terminie do 25.11.2022r. (piątek) wraz  z dokładnym opisem w formie wydruku komputerowego (imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria).

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

WYNIKI KONKURSU SZOPEK

 

 I miejsce

Praca rodzinna

Emilia Cierniak kl. IV a

Jan Cierniak kl. III a

II miejsce

Praca rodzinna

Aleksandra Kunka kl. VIII

Filip Kunka kl. IV a

III miejsce

Praca zbiorowa:

Nadia Fornal kl. III b

Monika Kolasa kl. III a

 

Wyróżnienie:

Filip Sral kl. II b

Maja Klag kl. IV a

Lena Waksmundzka kl. II b

Sylwia Bryniarska kl. VI a i Zofia Wilczek kl. VI a (praca zbiorowa)

Michalina Targosz kl. II b i Maria Cionżyńska kl. II a (praca zbiorowa)

Szymon Krauzowicz kl. VII b

Karol Dzielski kl. 0

Maciej Dzielski kl. II b

Amelia Zięba kl. IV a

Dawid Dzielski kl. IV a

 

Gratulujemy !

 

Szopki można będzie obejrzeć w Kościele.

                                      

   

KONKURS

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

I. Cel, tematyka, zasady konkursu:

 

Celem konkursu jest: 

 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, 

 • rozwijanie twórczości,

 • kultywowanie tradycji polskiej.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla  dzieci uczęszczających do klas 1-3.

 2. Czas trwania konkursu: 07.11.2022r. – 21.11.2022r.

 3. Technika pracy: dowolna (prace przestrzenne lub płaskie związane ze świętami bożonarodzeniowymi).

 4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez złożenie pracy do wychowawców klasy.

 5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

 6. Na każdej pracy należy umieścić: imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko.

 

II. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Jury w składzie powołanym przez organizatora.

 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 3. Kryterium oceny prac - komisja konkursowa będzie brać pod uwagę przede wszystkim: 

 • pracę zgodną z tematem;

 • kreatywność, oryginalność, pomysłowość;

 • walory estetyczne i artystyczne pracy.

 1. Po ogłoszeniu wyników prace zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy,
  z którego nazbieraną kwotę otrzyma nasza „Wojowniczka Ania Garcarz ”.

Organizator: Paulina Piwowarska

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

 

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce: Oliwia Guziak, Karol Ścisłowicz, Zuzanna Bittmar

II miejsce: Martyna Dzielska, Michalina Targosz, Filip Sral

III miejsce: Grzegorz Jedynak, Igor Zięba, Lena Waksmundzka

 

Wyróżnienia: Milena Kunka, Aleksandra Trąbka, Karol Sowa, Anna Jucha

 

Udział: Nadia Fornal, Monika Kolasa, Mikołaj Kolasa, Jan Mirek, Zofia Kruczek, Emilia Bryja, Maciej Dzielski.

 

Dziękuje za udział i piękne ozdoby. Niech dobro powraca !

 

 

   

 

SZKOLNY KONKURS GWARY GÓRALSKIEJ

 

23. 11. 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Gwary Góralskiej. Wśród uczniów klas 1-3 najlepiej zaprezentowały się uczennice: Stał Karolina i Milena Kunka. To one będą nas reprezentować na Gminnym Konkursie Gwary Góralskiej w Łopusznej. Gratulacje dla zwycięzców i uczestników.

 

 

   

 

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA KLAS 1-3

 

Dnia 16.11.2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania  klas 1-3. W konkursie wzięło udział 19 uczniów. Najlepsi uczniowie którzy zajęli pierwsze miejsca, będą reprezentować naszą szkołę w Gminnym Konkursie, który odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Waksmundzie.

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Patryk Borkowski, Nadia Fornal

II miejsce: Maria Cionżyńska, Barbara Niemiec, Katarzyna Łukaszczyk

III miejsce: Filip Sral, Milena Kunka, Grzegorz Jedynak

 

Dziękujemy wszystkim za udział !

                                                                      Organizatorzy: Dorota Bryja, Paulina Piwowarska

 

   

 

VIII GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz

 

„Rota”, „Szara piechota”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy współczesne „Mamo, tyś płakała” to tylko kilka utworów spośród tych, które zostały zaprezentowane przez uczestników VIII Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”, który odbył się 10 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu.

W tegorocznej edycji wzięło udział 74 wykonawców z szesnastu szkół Gminy Nowy Targ w trzech kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach wykonawczych.

Jury w składzie: p. Marta Nowak (nauczyciel, muzyk, obecna w komisji konkursu od pierwszej edycji) oraz Elżbieta Skałuba (przedstawiciel Urzędu Gminy, kierownik scholi), wyłoniło zwycięzców spomiędzy najmłodszych uczestników – uczniów klas I-III oraz wśród solistów z klas VII – VIII. Z kolei p. Beata Bełtowska (nauczyciel muzyki, autorka utworów dla dzieci ukrywająca się pod pseudonimem Beti), p. Mariola Chowaniec (trener wokalny Europejskiego Centrum Edukacji Wokalnej) i p. Piotr Szewczyk (wokalista, skrzypek, autor tekstów i muzyki, znany z programu The Voice of Poland) ocenili solistów i duety z klas IV – VI oraz duety w najstarszej kategorii wiekowej.

Obie komisje doceniły wysoki poziom przygotowania uczestników.

 

Uczniowie z naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

 

 

UCZNIOWIE KLAS I-III

 
  SOLIŚCI: DUETY:  
 

GRAND PRIX – Ida Dutka

III miejsce – Nadia Fornal

I miejsce – Alina Drożdż i Milena Kunka  
       
 

UCZNIOWIE KLAS IV-VI

 
  SOLIŚCI: DUETY:  
  WYRÓŻNIENIE – Bartosz Kolasa II miejsce – Maria Bryja i Magdalena Chryczyk  
       
 

UCZNIOWIE KLAS VII-VIII

 
 

DUETY:

 
 

I miejsce – Patrycja Waksmundzka i Klaudia Cyrwus

II miejsce – Julia Domalik i Jakub Sral

III miejsce  - Julia i Drożdż i Aleksandra Choroba

 

 

Wszystkich artystom serdecznie gratulujemy.

 

Sporządziła Sylwia Basta

 

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć na stronie:

 

   

 

KONKURS E-LEARNINGOWY DLA DZIECI

pt. „Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy”

 

Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008-2016, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS. Nagrody rzeczowe w postaci hulajnóg przewidziano dla 50 osób wylosowanych spośród tych, które wyślą do 6 listopada 2022 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną wymagane dokumenty i spełnią wymogi formalne.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy: https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja

 

plakat - kliknij, aby pobrać

 

 

VI GMINNY KONKURS LINGWISTYCZNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

26.09.2022 w Szkole Podstawowej w Waksmundzie odbył się VI Gminny Konkurs Lingwistyczny. Uczniowie klas 8 reprezentujący szkoły Gminy Nowy Targ rozwiązywali test obejmujący pytania z języka niemieckiego oraz języka angielskiego. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - Anna Szewczyk, Szkoła Podstawowa w Krempachach - 39 pkt.

II miejsce - Tymon Kamyk-Krzyś, Szkoła Podstawowa w Łopusznej - 34 pkt.

ex aequo III miejsce - Emilia Kocańda - Szkoła Podstawowa w Ludźmierzu - 33 pkt.

                                       Justyna Kołodziej - Szkoła Podstawowa w Nowej Białej - 33 pkt.

 

Wszystkim laureatom gratulujemy.

 

 

   
 
   
   

                                      administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  e-mail: pk_waksmund@onet.eu