Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

INFORMACJE O KONKURSACH

 

w roku szkolnym 2021/2022

 
OGŁOSZENIA WYNIKI
   

KONKURS PRZYRODNICZY "POZNAJEMY NASZE LASY I OJCZYSTĄ PRZYRODĘ"

 

28 września 2021 roku odbył się pierwszy etap konkursu przyrodniczego "Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę". W konkursie wzięło udział 29 uczestników. Do drugiego etapu, rejonowego, zaklasyfikować się troje uczniów. W drugim etapie zwyciężyła Katarzyna Florek i weźmie udział w etapie trzecim, powiatowym.

 

 

25 listopada został rozstrzygnięty III etap konkursu "Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę". W zmaganiach 32 (z 789) uczniów wzięła udział Katarzyna Florek. W teście uzyskała 48 punktów(najlepszy uczeń uzyskał 50 punktów), co dało jej 3 miejsce ex aequo. Ostatecznie zajęła miejsce 4.  Gratulujemy wyniku.

Doślę zdjęcie.

 

   

 

REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

ORGANIZATORZY: Anna Drożdż, Maria Stahl-Pałys

 

CELE KONKURSU:

 • przybliżenie uczniom Tajemnicy Wcielenia,

 • popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

 • popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci,

 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnych oraz poczucia estetyki.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

 • grupa I – uczniowie klas 0 – III,

 • grupa II - uczniowie klas IV – VI,

 • grupa III – uczniowie klas VII - VIII ,oraz w następujących kategoriach:

 

 • praca zbiorowa ( maksymalnie 2 osoby),

 • praca rodzinna (brak klasyfikacji wiekowej),

 • malarstwo na szkle (prace indywidualne).

 

Uwaga: brak kategorii indywidualnej dla szopek przestrzennych

 

2. W konkursie będą oceniane:

 • ogólny wygląd szopki (estetyka wykonania, rozmieszczenie, proporcjonalność elementów),

 • dobór artystyczny środków plastycznych, oryginalność pomysłów,

 • umiejętność łączenia różnych materiałów (preferowane materiały naturalne),

 • samodzielność wykonania prac (prace indywidualne i zbiorowe).

 

3. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.

 

4. Prace należy przekazać organizatorom konkursu w terminie do 06.12.2021r. (poniedziałek) wraz z dokładnym opisem w formie wydruku komputerowego (imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria) oraz z dołączonym Oświadczeniem- załącznik nr 1.

 

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

   

 

REGULAMIN XIV edycji  

konkursu zbiórki zużytych baterii

 

1.      Celem konkursu jest zbiórka zużytych baterii, dzięki której przyczyniamy się do ochrony środowiska.

2.      Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły w Waksmundzie.

3.      Uczniowie klasy „0” i klas 1 – 3 szkoły podstawowej przynoszą baterie swoim wychowawcom. Uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej przynoszą baterie p. Beacie Pasternak.

4.      Za każdą baterie uczeń otrzymuje 1 punkt. Punkty są sumowane po zakończeniu konkursu. Wygrywa uczeń, który otrzyma największą ilość punktów.

5.      Czas konkursu: 18.10.21 r. – 30.05.2022 r.

 

 

   

 

 

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE”

pod hasłem

”Odblaskowy senior - odblaskowy wnuczek”

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

   
 

WYNIKI

I etapu konkursu przyrodniczego – „Poznajemy nasze lasy i przyrodę ojczystą”

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Katarzyna Florek

25

2.

Julia Kuraś

23

3.

Gabriela Garbacz

Wiktoria Garbacz

22

4.

Wojciech Waksmundzki

Monika Kruczek

Filip Kowalczyk

20

5.

Julia Domalik

Szymon Węglarz

 

19

6.

Patrycja Waksmundzka

Bartosz Kolasa

Oliwia Chowaniec

Anna Wilczek

 

 

18

7.

Julia Drożdż

Anna Ligęza

Patrycja Bizub

Zuzanna Kudas

Amelia Łapsa

Beniamin Basta

 

17

8.

Weronika Waksmundzka

16

9.

Julia Siuta

Julia Kopeć

 

15

10.

Aleksandra Choroba

Kamil Kunka

Kamila Fuła

Justyna Bryniarska

14

11.

Sylwia Bryja

13

12.

Weronika Bryja

11

13.

Iwona Waksmundzka

10

 

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW !!!

 

   
 

 

 
   

                                      administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  e-mail: pk_waksmund@onet.eu