Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

INFORMACJE O KONKURSACH

 

w roku szkolnym 2020/2021

 
OGŁOSZENIA WYNIKI
   

 

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”

 

Dnia 18 czerwca 2021r. w Szkole Podstawowej w Waksmundzie odbył się VIII Szkolny Konkurs Piosenki „Śpiewać każdy może”. Wystąpiło 17 uczniów we wszystkich kategoriach wiekowych.

 

Jury w składzie: Maria Kolasa, Honorata Baraniak-Rejczak, Sylwia Basta  przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

 

Kategoria I-III

Kategoria IV-VI

Kategoria VII i VIII

I miejsce – Ida Dutka – kl. Ia

II miejsce – Nikola parzątka – kl.Ia

II miejsce – Lena Gach – kl.Ia

III miejsce – Sebastian Baraniak – kl.III

Wyróżnienie – Alina Drożdż – kl.Ia

Wyróżnienie  - Milena Kunka – kl.Ia

Wyróżnienie  - Emilia Siuta – kl.Ia

Wyróżnienie – Antoni Waksmundzki – kl.Ia

Wyróżnienie – Zofia Maryniarczyk – kl.Ib

Wyróżnienie – Natalia Waksmundzka i Emilia Kruczek – kl.III

I miejsce – Klaudia Cyrwus i Patrycja Waksmundzka – kl.Va

I miejsce – Julia Domalik – kl.Va

II miejsce – Oliwia Chowaniec – kl.IV

III miejsce – Julia Drożdż – kl.Va

 

I miejsce – Katarzyna Florek – kl.VIIb

 

Wszystkim młodym artystom gratulujemy i życzymy śpiewających wakacji!

 

 

   

 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „MAŁY  MATEMATYK”

 

W czerwcu 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny  klas I- III „Mały Matematyk”.

Uczestnicy konkursu w ciągu 45 minut wykonywali obliczenia i  rozwiązywali  zadania dostosowane do danej grupy wiekowej, za które otrzymali odpowiednią liczbę punktów. Zwycięzcami są uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

CELE KONKURSU

1. Rozwijanie zainteresowań matematyką wśród najmłodszych uczniów.

2. Wspieranie uzdolnień matematycznych.

3. Motywowanie do podjęcia działań z uczniem z zainteresowaniami matematycznymi.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ                                                                                  

Pracę  oceniała  komisja w składzie:

  Stanisława Waksmundzka

  Dorota Kolasa

  Iwona Słowik

 

 

 

 

WYNIKI

SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„MAŁY  MATEMATYK”


Kl.  1
1 miejsce - Milena Kunka
2 miejsce - Stanisław Waksmundzki
3 miejsce - Nilkola  Parzątka
                 Nadia Fornal
                 Zofia Maryniarczyk

Kl. 2
1  miejsce - Stanisław Waksmundzki
2  miejsce - Jan Bryja
3 miejsce -  Emilia Lorek

Wyróżnienia - Gabriela Sral
                    Weronika Klamerus
                     Sebastian Siuta

Kl.3

1 miejsce - Magdalena Suchojad
2 miejsce - Tomasz Florek
                 Jan Ligęza
                  Franciszek Młynarczyk
3 miejsce -  Marcin Kobylarczyk
                  Jakub Markowicz

 

   

 

XXV FESTIWAL PIOSENKI „OD PODHALA DO OPOLA”

 

1 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbył się XXV Festiwal Piosenki „Od Podhala do Opola”.

Jury w składzie:

1. Pan Jakub Cudzich

2. Pani Maria Wnęk

3. Pani Beata Szewczyk

4. Pani Józefa Kuchta

podczas tegorocznej edycji festiwalu przesłuchało 58 wykonawców z 17 szkół z terenu Gminy Nowy Targ: z Dębna, Obidowej, Gronkowa, Morawczyny, Krauszowa, Lasku, Harklowej, Klikuszowej, Rogoźnika, Ostrowska, Waksmundu, Knurowa, Nowej Białej, Krempach, Szlembarku, Dursztyna, Ludźmierza oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Krempachach.

Uczestnicy wykonali 46 piosenki w 3 kategoriach wiekowych.

 

Uczennice z naszej szkoły zajęły następujące miejsca:

II miejsce – Julia Domalik – kl. Va

III miejsce – Patrycja Waksmundzka i Klaudia Cyrwus – kl. Va

                                                                                                                                        Opiekun: Sylwia Basta

 

 

   

 

III KONKURS WIEDZY PRAWNEJ

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas 8 uczestniczyli ponownie w Konkursie Wiedzy Prawnej.

Była to już III Edycja. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Organizatorem Konkursu było II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz Starosty Powiatu Nowotarskiego.

 

Etap szkolny III Konkursu odbył się 2 lutego 2021 r., w którym uczestniczyło 10 n/w uczniów klas 8 (obowiązywał reżim sanitarny):

Bryja Kinga, Florek Wiktoria, Kamińska Martyna, Mroszczak Barbara, Garbacz Wiktoria, Kurek Aleksandra, Waksmundzka Gabriela, Kolasa Dominik, Klag Wiktor, Nowiński Paweł

 

Do Finału Konkursu, który odbył się 20 kwietnia 2021r. w szkołach macierzystych (ze względu na pandemię) zakwalifikowało się naszych 8 uczniów:

Florek Wiktoria, Mroszczak Barbara, Garbacz Wiktoria, Kurek Aleksandra, Waksmundzka Gabriela, Kolasa Dominik, Klag Wiktor, Nowiński Paweł.

 

Decyzją Komisji Konkursowej Laureatką III miejsca została nasza uczennica Wiktoria Garbacz

Wielkie gratulacje i podziękowania dla Wiktorii oraz pozostałych uczestników konkursu!!!

W III Konkursie Wiedzy Prawnej wzięło udział  70 uczniów z 18 szkół.

                                                                                                                                                            opracował Tadeusz Jahn

    

 

   

 

WYNIKI KONKURSU "BARANEK WIELKANOCNY"

 
I miejsce:
Grupa "0"
Karol Sowa

Igor Zięba

II miejsce Oskar Myśliwiec

Grzegorz Jedynak

Kuba Kubowicz

Michalina Targosz

III miejsce Piotr Waksmundzki

Maciej Dzielski

Anna Jucha

Wyróżnienie Damian Bafia

Oliwia Guziak

Zofia Kruczek

Filip Sral

Patryk Borkowski

Lena Waksmundzka

Karolina Sral

Grupa "Średniaki"
I miejsce Jakub Chudoba

II miejsce Nikola Niemiec

Martyna Dzielska

III miejsce Oliwia Luberda

Wyróżnienie
Karol Dzielski

Filip Borkowski

Grupa "Maluchy"
I miejsce Błażej Kokoszka

II miejsce Piotr Maryniarczyk

III miejsce Szymon Łukaszka

Maria Kopeć

 

 

Gratuluję! - Paulina Piwowarska

 

   
 

WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW W GMINNYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ  W  ŁOPUSZNEJ

PT. „ILUSTRACJA DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI, BAJKI, BAŚNI LUB FILMU”.

 

W ramach konkursu nasi młodsi  i starsi uczniowie wykonali płaskie i przestrzenne prace plastyczne. Wśród 119 prac wykonanych przez uczniów z 19 szkół udało się dwójce z nich zająć III miejsca oraz następnej dwójce wyróżnienia. Wyniki przedstawiają się następująco:

III miejsce – Sebastian Siuta, kl. 2

III miejsce – Maksym Suchojad, kl. 5a

Wyróżnienie – Maja Klag, kl. 2

Wyróżnienie – Wojciech Waksmundzki, kl. 4

 

Gratulujemy!!! 

 

   

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

DLA KLAS II - III
 

Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do wybranej osoby.

 

 Termin konkursu: marzec 2021r.
 

Cele konkursu:

  • Kształtowanie poprawnej wypowiedzi pisemnej (pod względem budowy, poprawności gramatycznej i ortograficznej) na dany temat,

  • Rozwój wyobraźni i inwencji twórczej,

  • Wyłonienie talentów literackich.

     

Zasady konkursu:

  • Termin, formę wypowiedzi i tytuł ogłasza komisja w składzie uczących nauczycieli.

  • Prace piszą uczniowie na zajęciach dodatkowych w szkole.

  • Prace będą oceniane pod względem:

      - oryginalności

      - poprawności ortograficznej, gramatycznej i zachowanej budowy pracy

      - poziomu literackiego pracy

 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody (za trzy pierwsze miejsca), a dla wszystkich uczestników konkursu dyplomy za udział.

 

Organizatorzy: Dorota Bryja, Stanisława Waksmundzka

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO

KONKURSU LITERACKIEGO

KL. II I III

 

I miejsce

Wawrzyniec Ligęza kl. 2

Amelia Zięba kl. 2

Magdalena Suchojad kl. 3

 

II miejsce

Jan Bryja kl. 2

Natalia Waksmundzka kl. 3

 

III miejsce

Sebastian Siuta kl. 2

Dawid Tynus kl. 2

Emilia Kruczek kl. 3

Anna Szkoda kl. 3

 

Wyróżnienia

Grzegorz Jach kl. 2

Błażej Łapsa kl. 3

 

Gratulujemy!!! 

 

   

 

KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ – REGULAMIN

/konkurs wewnętrzny do Gminnego Konkursu w Łopusznej/

 

 1. Temat  tegorocznego  konkursu:

„Ilustracja do ulubionej bajki, lektury, książki lub filmu”

 2. Termin oddania  prac: 7 marzec 2021r.

 

 3.  Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie twórczości artystycznej;

- budzenie wrażliwości plastycznej i poczucia estetyki;

- korzystanie z różnorodnych technik wykonania prac;

- zaprezentowanie prac na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej.

 

4.  Konkurs organizowany jest dla uczniów (trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas od 0 – III, IV – V I oraz VII i VIII).

 

5. Technika prac jest dowolna – rysunek, rzeźba, malarstwo, ceramika, tkanina, grafika, prace przestrzenne i  inne.

 

6. Format pracy: rysunki -max: A4, przestrzenne – max: A3

Prac prosimy nie oprawiać w ramki drewniane, ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawową można zastosować passe-partout.

 

7. Uczeń biorący udział konkursie może wystawić tylko 1 pracę.

 

8. Praca zbiorowa może być wykonana tylko przez 2 uczniów.

 

Prace należy oddawać do pań: Doroty Bryja i Maria Stahl-Pałys.

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

 

 

WYNIKI WEWNĘTRZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Ilustracja do ulubionej bajki, lektury, książki lub filmu”

 

I miejsce  ex aequo:

Maja Klag, Sebastian Siuta, Wojciech Waksmundzki, Maksym Suchojad, Wiktoria Garbacz, Łapsa Amelia

 

 

II miejsce

Emilia Siuta, Zofia Targosz, Lena Bryja, Amelia Zięba, Izabela Ścisłowicz, Mateusz Kapel, Monika Kruczek

 

III miejsce

Emilia Cierniak, Marta Kędys, Aleksandra Choroba, Andrzej Garbacz, Fuła Kamila

 

Wyróżnienie:

Milena Białoń, Szymon Suchojad, Aleksandra Niemiec, Sylwia Bryniarska, Jakub Sral, Filip Sowa

 

Udział:

Lena Gach, Monika Kolasa, Roksana Szymura, Paulina Bafia, Anna Szkoda, Natalia Waksmundzka, Magdalena Suchojad, Wiktoria Garbacz

Gratulujemy!!

 
   

 

KONKURS PLASTYCZNY

EUROREGION ,,TATRY“ OCZAMI DZIECI
 

 

Zdruzenie Euroregion "Tatry" w Kieżmarku we współpracy ze Związkiem Euroregion "Tatry" w Nowym Targu ogłasza konkurs plastyczny pt. "Euroregion "Tatry" oczami dzieci". Prace można przesyłać do dnia 30.06.2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu,
 

 

Regulamin i warunki konkursu plastycznego Euroregion "Tatry" oczami dzieci (pdf)

   
 

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W GMINNYM KONKURSIE SZOPEK
W ROGOŹNIKU

 

W dniu 21 grudnia 2020r. został rozstrzygnięty XXIV Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Rogoźniku.

Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca:

I MIEJSCE – FILIP, ALEKSANDRA I KAMIL KUNKA (kategoria rodzinna),

II MIEJSCE – JAN BRYJA (malarstwo na szkle),

III MIEJSCE – ANDRZEJ, SYLWIA, KINGA BRYJA;  (kategoria rodzinna).

 

   

 

„OZDOBA CHOINKOWA”

Regulamin Przedszkolnego Konkursu Plastycznego w SP w Waksmundzie

 

I.   Cel konkursu:

- Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

- Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- Stworzenie możliwości prezentacji własnych wytworów artystycznych,

- Wytworzenie świątecznej atmosfery.

II.   Organizator – Zuzanna Jedynak

III. Uczestnicy - w konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych SP w Waksmundzie.

IV.  Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu u wychowawcy grupy
w terminie do 14 grudnia 2020 r. oraz dostarczenie ozdoby.

V.  Zasady uczestnictwa:

1. Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej ozdoby choinkowej (np. bombka, figurka, aniołek, dzwoneczek, gwiazdka, etc.)

2.  Każda grupa wystawia dowolną liczbę prac

3. Technika wykonania – dowolna. Mile widziane wykorzystanie materiałów
z recyklingu

4.  Każda ozdoba musi mieć przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek lub haczyk umożliwiający zawieszenie na choince (w konkursie nie mogą brać udziału prace na podstawce)

5.  Każda praca powinna mieć metryczkę z imieniem i nazwiskiem

6.  Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- pomysłowość,

- estetyka wykonania,

- wkład pracy.

- samodzielność wykonania

V. Przewiduje się nagrody za pierwsze 3 miejsca w każdym oddziale, 3 wyróżnienia oraz dyplomy dla każdego uczestnika.

VI. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  18 grudnia 2020 r.

 

 

WYNIKI

Przedszkolnego konkursu plastycznego „Ozdoba choinkowa”

 

I.     Grupa „Maluchy

1.    Maria Kopeć

2.    Natalia Waksmundzka

3.    Szymon Łukaszka

Wyróżnienie: Laura Cesacz

 

II.   Grupa „Średniaki”

1.    Nikola Niemiec

2.    Karol Dzielski

3.    Martyna Dzielska

 

III.  Grupa „Starszaki”

1.    Lena Waksmundzka

2.    Grzegorz Jedynak

3.    Zofia Kruczek

Wyróżnienia: Karol Sowa, Filip Sral

 

 

   

 

KONKURS MIKOŁAJKI 2020

 

  Czas pandemii krzyżuje plany wielu wydarzeń. Pomimo tego, przeprowadzony został tegoroczny konkurs literacki MIKOŁAJKI 2020 organizowany przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Głównym celem uroczystości było, podobnie jak w poprzednich latach, wskrzeszenie na nowo prawdziwej postaci św. Mikołaja, ilustrowanie słowem dzieł Świętego. W konkursie udział wzięły dwie uczennice z naszej szkoły. 

   W kategorii humanistycznej należało napisać wiersz lub wymyślone opowiadanie, artykuł lub rozprawkę na temat „Dzięki niektórym dziełom wykonywanym przez ludzi o wielkim sercu, również i dzisiaj, w czasie pandemii, możemy spotykać św. Mikołaja”. 

   Pod okiem opiekuna polonisty - Elżbiety Klocek - powstała praca - Barbary Mroszczak. Jej wysiłek został doceniony i zdobyła wyróżnienie w kategorii „Proza kl. VII - VIII”. 

Gratulujemy!

 

 

   

 

SZKOLNY KONKURS SZOPEK

GRUDZIEŃ 2020 R.

 

 

REGULAMIN (doc)

 

REGULAMIN (pdf)

 

 

 

WYNIKI  KONKURSU  "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"

 

W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA” ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI:

miejsce

Filip, Aleksandra i Kamil Kunka

II  miejsce

Sylwia, Andrzej i Kinga Bryja      

III miejsce

ex aequo

Izabela i Aleksandra Ścisłowicz        

Jan Bryja

GRATULUJEMY!!

 
   

 

„OZDOBA CHOINKOWA”

Regulamin Przedszkolnego Konkursu Plastycznego w SP w Waksmundzie

 

I.   Cel konkursu:

- Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

- Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- Stworzenie możliwości prezentacji własnych wytworów artystycznych,

- Wytworzenie świątecznej atmosfery.

II.   Organizator – Zuzanna Jedynak

III. Uczestnicy - w konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych SP w Waksmundzie.

IV.  Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu u wychowawcy grupy
w terminie do 14 grudnia 2020 r. oraz dostarczenie ozdoby.

V.  Zasady uczestnictwa:

1. Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej ozdoby choinkowej (np. bombka, figurka, aniołek, dzwoneczek, gwiazdka, etc.)

2.  Każda grupa wystawia dowolną liczbę prac

3. Technika wykonania – dowolna. Mile widziane wykorzystanie materiałów
z recyklingu

4.  Każda ozdoba musi mieć przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek lub haczyk umożliwiający zawieszenie na choince (w konkursie nie mogą brać udziału prace na podstawce)

5.  Każda praca powinna mieć metryczkę z imieniem i nazwiskiem

6.  Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- pomysłowość,

- estetyka wykonania,

- wkład pracy.

- samodzielność wykonania

V. Przewiduje się nagrody za pierwsze 3 miejsca w każdym oddziale, 3 wyróżnienia oraz dyplomy dla każdego uczestnika.

VI. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  18 grudnia 2020 r.

 

 
   

 

KONKURSY ZWIĄZANE ZE SPISEM ROLNYM

 

 

 
   

                                      administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  e-mail: pk_waksmund@onet.eu