Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 

Prace, wytwory uczniów

 

 

 

 

 

rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Prace Arkadiusza Drożdża z kl. 3a

 

 

 

Prace innych uczniów

 

 

 

 

 

 
 

rok szkolny 2022/2023

 

 
 
 

rok szkolny 2021/2022

 

PRACE PLASTYCZNE MONIKI KRUCZEK - prezentacja

 

kliknij, aby otworzyć prezentację (ppt)

 

 

 
 

 

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski    pk_waksmund@onet.eu

                 aktualizacja: 30-04-2019