Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

Strona główna

ODDZIAŁ SPORTOWY

Informacje ogólne

Oferta klasy sportowej

Profile sportowców

Osiągnięcia

 

Wydarzenia, zawody sportowe

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

ODDZIAŁ SPORTOWY

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

ODDZIAŁ SPORTOWY - INFORMACJE OGÓLNE

 

Klasa sportowa w szkole podstawowej realizuje ukierunkowane szkolenie sportowe, mające na celu rozwijanie predyspozycji i uzdolnień sportowych uczniów. Od roku szkolnego 2014/2015 tworzymy w naszej szkole klasy o specjalnościach sportowych: piłka nożna i tenis stołowy. Ideą przyświecającą powstaniu oddziału sportowego było zapewnienie wychowankom harmonijnego rozwoju psychofizycznego, a jednocześnie zachęcanie ich do zdrowego, sportowego stylu życia. Utworzenie oddziału sportowego uwzględnia tradycje sportowe miejscowości, wykorzystuje dostępne lokalne instrumenty rozwoju sportu: bazę sportową, kadry sportu, instytucje sportu.

W  klasach sportowych realizujemy 10-cio godzinny system kształcenia sportowego; w tym podstawę programowa kształcenia ogólnego. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami: Ludowy Klub Sportowy HURAGAN WAKSMUND oraz Uczniowski Klub Sportowy TORNADO.

 

Materiał filmowy prezentujący elementy codziennych zajęć uczniów oddziałów sportowych:

 
ZDJĘCIA Z UROCZYSTEGO OTWARCIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 
 

                                                         administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  e-mail: pk_waksmund@onet.eu