Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Kadra w roku szkolnym 2020/2021

Dyrekcja

Anna Szałwia

dyrektor

Anna Szostek

wicedyrektor

Nauczyciele

   

Sylwia Basta

zajęcia artystyczne, muzyka

Dorota Bryja edukacja wczesnoszkolna

Zbigniew Brynkus

język angielski

Iwona Budzisz wychowanie przedszkolne
Ewa Byrnas bibliotekarz
Beata Buła wychowanie przedszkolne

Jakub Czyszczoń

wychowanie fizyczne

Anna Drożdż religia

Tadeusz Jahn

historia, wiedza o społeczeństwie, WDŻ

Zuzanna Jedynak wychowanie przedszkolne

Elżbieta Klocek

język polski

Dorota Kolasa

edukacja wczesnoszkolna

dk. Mateusz Hajduga

religia

Anna Król język niemiecki
Joanna Maciasz nauczyciel wspomagający
Justytna Micherdzińska-Stanisz informatyka

Bernadeta Mroszczak

biologia, matematyka

Zbigniew Orliński

wychowanie fizyczne

Beata Pasternak

chemia, przyroda, biologia

Paulina Pęksa wychowanie fizyczne

Paulina Piwowarska

wychowanie przedszkolne

Dorota Polaczek- Piątek

język angielski

Agnieszka Sieniawska

logopeda - neurologopeda kliniczny

Renata Sojda

język polski, historia

Maria Stahl-Pałys

zajęcia artystyczne, plastyka, geografia

Anna Szałwia

matematyka

Anna Szostek

pedagog

Stanisława Waksmundzka

edukacja wczesnoszkolna

Adam Witek

edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Wójciak terapia pedagogiczna
Wioletta Wróbel wychowanie przedszkolne

Henryk Zabrzewski

matematyka, fizyka

   

Administracja

Magdalena Waksmundzka

sekretarz

Obsługa

Jadwiga Kuchta

sprzątaczka

Maria Ligęza

sprzątaczka

Renata Mroszczak

sprzątaczka

Małgorzata Szajnowska

sprzątaczka

Józef Niemiec

konserwator

Marek Plewa

woźny

Inni pracownicy

Jan Kunka

pracownik niepedagogiczny ds. sportu szkolnego

Małgorzata Szajnowska

pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym

   

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  pk_waksmund@onet.eu

5