Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Kadra w roku szkolnym 2021/2022

Dyrekcja

Anna Szałwia

dyrektor

Zbigniew Orliński

wicedyrektor

Nauczyciele

   
Katarzyna Ambroż

informatyka, technika

Sylwia Basta

zajęcia artystyczne, muzyka

Anna Bondarczuk

pedagog

Zbigniew Brynkus

język angielski

Iwona Budzisz

edukacja wczesnoszkolna

Beata Buła edukacja wczesnoszkolna
Ewa Byrnas

bibliotekarz

Anna Drożdż religia
Iga Gardis Brzęk wychowanie przedszkolne

Tadeusz Jahn

historia, wiedza o społeczeństwie, WDŻ

Zuzanna Jedynak wychowanie przedszkolne
Tomasz Klag wychowanie fizyczne

Elżbieta Klocek

język polski

Dorota Kolasa

edukacja wczesnoszkolna

Anna Król język niemiecki
ks. Krzysztof Król religia

Zbigniew Orliński

wychowanie fizyczne

Beata Pasternak

chemia, przyroda, biologia

Paulina Pęksa wychowanie fizyczne
Piotr Piecyk matematyka
Joanna Pietrzak nauczyciel wspomagający

Paulina Piwowarska

wychowanie przedszkolne

Dorota Polaczek- Piątek

język angielski

Agnieszka Sieniawska

logopeda - neurologopeda kliniczny

Renata Sojda

język polski, historia

Maria Stahl-Pałys

zajęcia artystyczne, plastyka, geografia

Marceli Stawicki wychowanie fizyczne

Anna Szałwia

matematyka

Stanisława Waksmundzka

edukacja wczesnoszkolna

Adam Witek

edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Wójciak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Natalia Wyrostek nauczyciel świetlicy

Henryk Zabrzewski

matematyka, fizyka

Barbara Ziętara wychowanie fizyczne
   

Administracja

Magdalena Waksmundzka

sekretarz

Obsługa

Jadwiga Kuchta

sprzątaczka

Maria Ligęza

sprzątaczka

Renata Mroszczak

sprzątaczka

Małgorzata Szajnowska

sprzątaczka

Józef Niemiec

konserwator

Marek Plewa

woźny

Inni pracownicy

Jan Kunka

pracownik niepedagogiczny ds. sportu szkolnego

Małgorzata Szajnowska

pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej

   

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  pk_waksmund@onet.eu

5