Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Kadra w roku szkolnym 2023/2024

Dyrekcja

Tomasz Klag

dyrektor

Dorota Polaczek- Piątek

wicedyrektor

Nauczyciele

   
Katarzyna Ambroż

informatyka, technika, matematyka

Sylwia Basta

muzyka, zajęcia artystyczne

Dorota Bryja

edukacja wczesnoszkolna

Zbigniew Brynkus

język angielski

Iwona Budzisz

edukacja wczesnoszkolna

Beata Buła wychowanie przedszkolne
Ewa Byrnas

bibliotekarz

Anna Drożdż religia
Iga Gardis Brzęk wychowanie przedszkolne

Tadeusz Jahn

historia, WOS, WDŻ

Zuzanna Jedynak edukacja wczesnoszkolna
Tomasz Klag zajęcia sportowe w oddziałach sportowych

Elżbieta Klocek

język polski

Dorota Kolasa

edukacja wczesnoszkolna

Anna Król język niemiecki
ks. Krzysztof Król religia
Bożena Lasyk nauczyciel współorganizujący kształcenie
Patrycja Mastela wychowanie przedszkolne
Agnieszka Nowak nauczyciel współorganizujący kształcenie

Zbigniew Orliński

wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach sportowych

Halina Osmala nauczyciel wspomagający

Beata Pasternak

chemia, przyroda, biologia

Ewa Patora nauczyciel - terapeuta pedagogiczny
Paulina Pęksa zajęcia sportowe w oddziałach sportowych
Joanna Pietrzak nauczyciel wspomagający

Dorota Polaczek- Piątek

język angielski

Agnieszka Sieniawska

logopeda - neurologopeda kliniczny

Renata Sojda

język polski, historia

Maria Stahl-Pałys

zajęcia artystyczne, plastyka, geografia

Marceli Stawicki zajęcia sportowe w oddziałach sportowych, wychowanie fizyczne

Anna Szałwia

matematyka, pedagog

Stanisława Waksmundzka

edukacja wczesnoszkolna

Monika Waligóra

psycholog

Adam Witek

edukacja dla bezpieczeństwa

Henryk Zabrzewski

matematyka, fizyka

Barbara Ziętara wychowanie fizyczne

Administracja

Magdalena Waksmundzka

sekretarz

Obsługa

Jadwiga Kuchta

sprzątaczka

Renata Mroszczak

sprzątaczka

Marek Plewa

konserwator

Anna Siuta

woźna/sprzątaczka

Małgorzata Szajnowska

sprzątaczka

Monika Waksmundzka

sprzątaczka

 

Inni pracownicy

Jan Kunka

pracownik niepedagogiczny ds. sportu szkolnego

Małgorzata Szajnowska

pomoc nauczyciela w szkole podstawowej

   
   

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  pk_waksmund@onet.eu

5