Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

DOKUMENTY SZKOŁY

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE (ujednolicony) stan prawny na dzień 23.05.2021

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

Informacja o realizacji zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej

Procedury szkolne

BEZPIECZNA SZKOŁA - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole (Zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od września 2017r. opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Procedura kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego w SZKOLE PODSTAWOWEJ w WAKSMUNDZIE

Informacja o realizacji zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE na lata 2015 – 2020 (PDF)

Regulamin organizacji wycieczek i imprez turystyczno krajoznawczych (PDF - aktualizacja - styczeń 2019)

Regulamin korzystania z placu zabaw dla dzieci

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Waksmundzie

Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Waksmundzie

Regulamin pracowni kuchennej (gastronomicznej)

 

  administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu