Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
szkola@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Oddział sportowy

Biblioteka szkolna

 

SPInKa – Szkolny Punkt Informacji i Kariery

 

w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/ach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (zaktualizowany we wrześniu 2018 r.)

 

 

Dokumenty, formularze do pobrania dla zainteresowanych (zaktualizowane we wrześniu 2018 r.):

  1. Formularz zgłoszeniowy do SPInKa w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

  2. Lista uczestników zajęć z zakresu doradztwa  edukacyjno-zawodowego

  3. Deklaracja - oświadczenie  o uczestnictwie w projekcie

  4. Oświadczenie uczestnika projektu

  5. Zakres danych osobowych do sytemu SL 2014

  6. Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014

 

   

                                                     administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu

aktualizacja: 15-09-2018