otrwa inicjalizacja, prosze czekac...
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28  

tel. (018) 26-53-941 (sekretariat) i 783 786 035 (dyrektor - służbowy)
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Klauzula informacyjna RODO  (kliknij aby otworzyć - pdf)

 


 

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

STRONA GŁÓWNA   Aktualności 

 

 
   

 

   

 

82. ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

 

17 września 2021 roku obchodzimy 82. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. W wyniku tajnego porozumienia dwóch totalitarnych państw – hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego Związku Sowieckiego - II Rzeczpospolita bohatersko odpierająca niemiecką agresję zbrojną, otrzymała śmiertelny i przekreślający możliwość dalszej obrony cios w plecy. Pomimo heroizmu żołnierzy i wysiłków dowódców, walka na dwa fronty była ponad siły dla młodej, odrodzonej ledwie 21 lat wcześniej Polski.

 

17 września 1939 r. około godz. 4.00 oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza koło Podwołoczysk na Podolu podjęły jako pierwsze walkę z jednostkami Armii Czerwonej przekraczającymi granicę naszej ojczyzny. Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była konsekwencją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Po jej dokonaniu aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków. Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie.

 

 

Krótki film "Agresja ZSRR na Polskę 17 września 1939. Pierwsze dni pod sowiecką okupacją" (Źródło TVP - pobrane z Onet.pl)

 

Fragment wspomnień:

Wanda Woźniak z Dubna tak zapamiętała widzianych po raz pierwszy czerwonoarmistów i uczucia, jakie wówczas towarzyszyły wielu Polakom:

Pamiętam dobrze ten dzień i te wojska sowieckie, te skośne oczy. Żołnierze jechali wozami ciągnionymi przez małe koniki. Uprząż powiązana sznurkami. Ubrani byle jak. Dużo skośnookich. Na plecach jakieś worki, podarte obuwie. Sprzęt wojskowy również ciągnęły małe konie. Widać było, że ludzie i konie są głodni. Każde przydrożne drzewo owocowe zostało natychmiast ogołocone z owoców, a przydrożne ogrody z warzyw. Jedli surowe warzywa i zbierali do worków – plecaków powiązanych sznurkami. Odnosiło się wrażenie, że nigdy niczego nie widzieli i zawsze byli głodni. Nędzne i biedne wojsko. Nikt z Polaków nie wychodził na ulicę. Obserwowano sytuację z ukrycia. Bano się ich, wyglądali strasznie.....

 

   

kliknij aby powiększyć

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 

Szanowni Państwo,

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

 

Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl - należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

  • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;

  • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

 

Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

 

kliknij aby powiększyć

 

   

 

 

PLAN LEKCJI SZKOŁY znajduje się w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN znajdują się również w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH - znajduje się w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

   

 

MATERIAŁY I INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

                                                                                                                                                                                                       

 

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie: procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych na terenie Szkoły w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19.

 

 

ZAŁĄCZNIKI
wersja PDF wersja Word

Załącznik 1

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa, obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 (aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.)

Załącznik 1

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa, obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 (aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.)

Załącznik 2

Oświadczenie rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19;

Załącznik 2

Oświadczenie rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Załącznik 3

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Załącznik 3

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Załącznik 4

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Załącznik 4

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Załącznik 5

Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz o tym, czy ktoś z domowników przebywa w kwarantannie domowej lub izolacji

Załącznik 5

Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz o tym, czy ktoś z domowników przebywa w kwarantannie domowej lub izolacji

Załącznik 6

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Załącznik 6

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Załącznik 7

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?

 

 

   

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie, rok szkolny 2021/20222 rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00.  

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Odziały przedszkolne po Mszy Św. spotykają się z nauczycielami wychowania przedszkolnego przed głównym wejściem do budynku przedszkola. Po odczytaniu list, dzieci pod opieką tylko jednego Rodzica udają się z wychowawcą do klas.  Rodziców prosimy o przestrzeganie na terenie szkoły procedur związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 (zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, jednorazowe rękawiczki).

 

KLASY I - VIII

Po Mszy św. uczniowie pod opieką wychowawcy przejdą do szkoły. W szkole odbędą się spotkania uczniów z nauczycielami  w klasach. Prosimy pamiętać o przestrzeganiu na terenie szkoły procedur związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 (zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk). Rodzice uczniów nie wchodzą na teren budynku szkoły.

Wychowawcy klas przekażą uczniom i Rodzicom niezbędne informacje.

 

Wejścia do szkoły dla poszczególnych klas:

Klasa 1 – wejście dla niepełnosprawnych

Klasa 2a – wejście dla niepełnosprawnych

Klasa 2b – wejście przewiązką

Klasa 3 – wejście dla niepełnosprawnych

Klasa 4 – wejście przewiązką

Klasa 5 – wejście przewiązką

Klasa 6 – wejście dla niepełnosprawnych

Klasa 7 – wejście główne po schodach

Klasa 8a – wejście przewiązką

Klasa 8b – wejście główne po schodach

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waksmundzie

 

   

 

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

Bomby spadające rankiem 1 września 1939 r. na polskie wsie i miasta były zarówno sygnałem rozpoczętej przez Niemców wojny, jak i zapowiedzią trwającego ponad pięć lat koszmaru okupacji, naznaczonego codziennym terrorem, represjami oraz zbrodniami. Zgodnie z rozkazami Adolfa Hitlera agresorzy dążyli bowiem nie tylko do odniesienia zwycięstwa militarnego, ale także do wyniszczenia ludności cywilnej. Gdy 17 września na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, rozbiór Polski został przesądzony.

82 lata temu – 1 września 1939 r. – bez wypowiedzenia wojny, III Rzesza Niemiecka zaatakowała Rzeczpospolitą na całej długości granicy między obydwoma państwami. Tego dnia na Polskę, działając zgodnie z planem Hitlera, napadła od południa także armia słowacka. Wojsko Polskie, mimo ogromnej dysproporcji sił, od początku stawiało bohaterski opór, licząc na rychłą pomoc zbrojną aliantów zachodnich.

Symbolicznym początkiem II wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy w heroicznym oporze wytrwali na Westerplatte do 7 września – atakowani z lądu, ostrzeliwani z morza i bombardowani przez lotnictwo. Pierwszego dnia wojny Niemcy zaatakowali także Pocztę Polską w Gdańsku. Zmobilizowani wcześniej pocztowcy bronili się cały dzień, poddając się dopiero po podpaleniu budynku przez napastników.

Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera wojska niemieckie prowadziły wojnę bezwzględną, totalną, skierowaną również przeciw ludności cywilnej. Lotnictwo niemieckie bombardowało nie tylko cele wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało terrorystycznych ataków na miasta, w których nie było obiektów militarnych czy przemysłowych, np. pierwszego dnia wojny zbombardowano Wieluń. Ofiarami niemieckich lotników padali uchodźcy z terenów objętych działaniami wojennymi. W Wielkopolsce i na Śląsku zamordowano wielu z wziętych do niewoli członków samoobrony, a w październiku 1939 r. – bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

W czasie gdy Wojsko Polskie prowadziło nierówną walkę z niemieckim Wehrmachtem, 17 września 1939 r. wschodnią granicę Rzeczypospolitej na całej długości przekroczyła Armia Czerwona. Władze Związku Sowieckiego złamały kilka porozumień zawartych z rządem polskim, przede wszystkim układ o nieagresji z 1934 r., obowiązujący do 1945 r. Napaść na Polskę i pogwałcenie zawartych porozumień tłumaczyły rzekomym rozpadem państwa polskiego i nieistnieniem jego władz.

Walkę z Armią Czerwoną podjęły oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), staczając m.in. zwycięski bój pod Szackiem. Przez trzy dni bohatersko broniło się Grodno, gdzie żołnierzy wspierała polska młodzież. Do końca września Sowieci zajęli wschodnie województwa Rzeczypospolitej, dopuszczając się przy tym wielu zbrodni. W Grodnie czerwonoarmiści rozstrzelali grupę wziętych do niewoli obrońców miasta, a w szpitalu w Mielnikach wymordowali żołnierzy i oficerów KOP rannych pod Szackiem. Z kolei w Mokranach grupa wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną oficerów Flotylli Pińskiej została przekazana lokalnej bojówce, a następnie rozstrzelana.

Agresja sowiecka przesądziła o tragicznym losie Polski. Pomimo tego, w wielu miejscach ogarniętego wojną kraju, trwał bohaterski opór jego obrońców. 27 września z powodu dramatycznego położenia ludności cywilnej, pozbawionej żywności, prądu i bieżącej wody, zdecydowano o przerwaniu obrony Warszawy. Dwa dni później poddała się twierdza Modlin, a 2 października skapitulował Hel. Ostatnie strzały kampanii padły na Lubelszczyźnie, dokąd dotarły w końcu września oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, maszerujące na pomoc Warszawie. 6 października 1939 r. po zaciętej bitwie z Niemcami pod Kockiem, z powodu wyczerpania amunicji, żołnierze gen. Kleeberga złożyli broń.

 

film IPN TV „Kiedy przyjdą podpalić dom”

 

   

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTU „NASZA MAŁA OJCZYZNA”

w ramach

Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

 

17 sierpnia 2020 Szkoła Podstawowa w Waksmundzie rozpoczęła realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna” (Our small community) w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

W ramach projektu 10 uczniów Szkoły, zrekrutowanych na podstawie przygotowanego Regulaminu Rekrutacji,  wraz z dwoma opiekunami odwiedziło szkołę partnerską w Rumunii, w miejscowości Magura. W trakcie wyjazdu, uczniowie klasy VI i VII uczestniczyli w zajęciach formalnych oraz nieformalnych wraz z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

 

RELACJA Z POBYTU W RUMUNII 20-26 czerwca 2021 r.

 

Podróż samolotem i przyjazd

 

Wizyta w szkole naszych partnerów w Rumunii, w miejscowości Magura

 

Wizyta na zamku Draculi w Branie

 

Wieczór Draculi

 

Wycieczka do Parku Rzeźby Współczesnej i wulkany błotne

 

Wycieczka do Bukaresztu

 

"Marsz rowerowy"

 

 

Więcej w zakładce PROJEKTY, PROGRAMY

 

   

 

CZAS ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

Nr lekcji

Godziny

Przerwy

1.    

800 - 845

5

2.    

850 - 935

10

3.    

945 - 1030

5

4.    

1035 -  1120

15

5.    

1135 - 1220

15

6.    

1235 - 1320

5

7.    

1325 - 1410

5

8.    

1415 - 1500

5

9.    

1505 - 1550

5

 

   

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu