otrwa inicjalizacja, prosze czekac...
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28  

tel. (018) 26-53-941 (sekretariat) i 783 786 035 (dyrektor - służbowy)
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Klauzula informacyjna RODO  (kliknij aby otworzyć - pdf)

 


 

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

STRONA GŁÓWNA   Aktualności 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DZIECI W WIEKU 5-11 LAT (doc)

 

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DZIECI W WIEKU 5-11 LAT (pdf)

 

 

Informacje zawarte w liście mają pomóc rodzicom i opiekunom w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

 

 

   

 

SERCE

 

Przed budynkiem naszej szkoły zostało umieszczone SERCE- metalowy pojemnik na plastikowe nakrętki. To idealny sposób na recykling i pomoc charytatywną. Zachęcamy by wszyscy uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy zaangażowali się w zbiórkę, realizując jednocześnie cel społeczny i ekologiczny. SERCE nie zostałoby zakupione gdyby nie nasi wspaniali sponsorzy. Z całego serca ślemy podziękowania dla Rady Rodziców i naszych lokalnych przedsiębiorców p. Andrzeja Krupy i p. Marka Kolasy. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek to pomoc dla Ani, naszej małej wojowniczki, uczennicy naszej szkoły.                                                                                      

Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu Zuzanna Jedynak

 

 

   

 

PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

 

W ramach  programu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego Ministerstwa Edukacji  jest dostępna na stronie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Platforma Specjalistyczno-Doradcza, w zakładce program wsparcia

www.pwpp.uksw.edu.pl  

Przeznaczona jest ona dla nauczycieli, rodziców, uczniów. W razie problemów rodzice oraz uczniowie mogą skorzystać z konsultacji online ze specjalistą, co w dobie obecnych problemów w dostępności  usług jest nieocenione. 

 

Pozdrawiam

Elżbieta Jankowska

Koordynator Programu Wsparcia w Małopolsce

 

   
 

Harmonogram zajęć wspomagających klas IV - VI (od 15 listopada 2021)

znajduje się z zakładce  INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

   

 

 

PLAN LEKCJI SZKOŁY obowiązujący od 15.11.2021

 

znajduje się w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

 

   

 

„POZNAJ POLSKĘ”

– nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki realizowane przez szkoły podstawowe Gminy Nowy Targ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

W ramach tego projektu szkoły Gminy Nowy Targ otrzymują środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,

  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

 

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W 2021 roku szkoły podstawowe Gminy Nowy Targ otrzymały wsparcie na łączną kwotę 150 525,00 zł. Wkład własny rodziców to kwota 37 632,00 zł

Szkoły Gminy Nowy Targ realizujące przedsięwzięcie w 2021 roku:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W GRONKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HARKLOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLIKUSZOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KINGI W KNUROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAUSZOWIE IM. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KREMPACHACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W LASKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W LUDŹMIERZU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA W ŁOPUSZNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WIKTORII BARANÓWNY W MORAWCZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIDOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. ANDRZEJA WAKSMUNDZKIEGO W OSTROWSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERSKICH DZIECI WARSZAWY W PYZÓWCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ROGOŹNIKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZLEMBARKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAKSMUNDZIE

 

Termin realizacji: do 15.12.2021 r.

 

   
 

PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH NAUCZYCIELACH I PRACOWNIKACH NASZEJ SZKOŁY

 

1 listopada to szczególny dzień, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Z tej okazji w dniu 29 października 2021 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem, wybrali się na cmentarz, aby zapalić znicze i pomodlić się przy grobach zmarłych nauczycieli  i pracowników naszej szkoły. Uczniowie nie zapomnieli również o pozostawieniu światełka przy Pomniku Konfederatów Tatrzańskich. 

 

 

   

 

WYCIECZKA SZKOLNA KLAS I-III  DO KRAKOWA

W RAMACH PROJEKTU MEIN „POZNAJ POLSKĘ”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W dniu 28 października 2021r. uczniowie klas I-III  wraz z nauczycielami naszej szkoły  udali się na wycieczkę do Krakowa - w ramach projektu współfinansowanego przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki „ Poznaj Polskę”. Celem wyprawy było zwiedzenie komnat królewskich w zamku na Wawelu, poznanie najważniejszych zabytków Rynku oraz warsztaty w Żywym Muzeum Obwarzanka.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" 

 

"Oddział przedszkolny 4-5 latki realizuje w tym roku szkolnym Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała". 

Główne założenia i cele :

· kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski

· kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

· dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

· poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,

· uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

· przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych

· budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

· kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.

 

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JULIANEM KLAMERUSEM

 

W dniu 19 października w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z panem Julianem Klamerusem. Postać niezwykle ciekawa, która zgodziła się podzielić swoimi doświadczeniami artystycznymi (i nie tylko) z uczniami klas IV – VIII. Gość bardzo ciekawie opowiedział dzieciom o swoim warsztacie pisarskim, inspiracjach oraz procesie tworzenia. Ponadto każdy uczeń miał możliwość otrzymania autografu artysty z osobistą dedykacją.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I

BIEG MEMORIAŁOWY im. WOJCIECHA i STANISŁAWA LIGĘZÓW

 

W dniu 14.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Waksmundzie obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym. Po mszy odbył się VI Bieg Memoriałowy im. Wojciecha i Stanisława Ligęzów w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z całej szkoły. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych na trzech odcinkach o różnej długości dostosowanej do wieku uczestników. Pierwsi na start w asyście straży pożarnej wyruszyli najstarsi uczniowie z klas 7,8. Następna grupa składała się z klas 5,6. Ostatnie do boju ruszyły klasy 3,4. Uczestnicy rywalizowali w duchu „fair play” a pogoda sprzyjała do uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Po biegu wszystkim uczestnikom biegu wręczono pamiątkowe medale a najlepszym w swojej kategorii również nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

WYCIECZKA SZKOLNA  DO KRAKOWA

W RAMACH PROJEKTU MEIN „POZNAJ POLSKĘ”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

W dniu 12 października 2021r. uczniowie klas IV-VIII  wraz z nauczycielami naszej szkoły  udali się na wycieczkę do Krakowa -  w ramach projektu współfinansowanego przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki „ Poznaj Polskę”.

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

SUKCES W IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OŚRODKA NOWY TARG W PIŁCE NOŻNEJ

 

W dniach 29.09.2021 i 30.09.2021r. odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ośrodka Nowy Targ w piłce nożnej. Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili uczniowie klasy 6 i rywalizowali na boisku typu „Orlik”. Udział wzięło 6 drużyn i rywalizowano „każdy z każdym”. Nasza drużyna odniosła komplet zwycięstw i awansowała do zawodów powiatowych. Dzień później do Halowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej przystąpili uczniowie klasy 8. Do rywalizacji zgłosiło się 9 drużyn, które podzielono na 3 grupy po 3 drużyny. Nasza drużyna po wyjściu z grupy odniosła same zwycięstwa ulegając dopiero w finale i zajmując 2 miejsce w końcowej klasyfikacji, tym samym meldując się w zawodach powiatowych. Warto zaznaczyć, iż znaczna część zawodników to wychowankowie klas sportowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

   

 

KLUB TURYSTYKI AKTYWNEJ – pierwsza wyprawa

 

Turystyka aktywna jest elementem zdrowego stylu życia, a przy tym przyjemnym, ciekawym i korzystnym dla zdrowia sposobem na spędzanie czasu wolnego. Aktywność fizyczna jest niezbędna każdemu człowiekowi, ponieważ pozwala zapobiegać chorobom cywilizacyjnym i jest sposobem na czerpanie przyjemności, poprawia samopoczucie, a także pomaga zapewnić przez długie lata wysoka jakoś życia. Można powiedzieć, że wszystko zaczyna się w szkole, także przygoda z turystyką. Owych początków należy dopatrywać się w szkolnym krajoznawstwie, które powinno być wstępem do bycia świadomym turystą. W ramach działań Klubu Turystyki Aktywnej nastawionego na aktywność turystyczną, uczniowie będą poznawać swój region (tzw. małą ojczyznę), z jego środowiskiem przyrodniczym, tradycją, historią, kulturą, zabytkami.

W dniu 09.10.2021 r. odbyła się pierwsza wycieczka turystyczna w ramach działania klubu. Celem wędrówki były Trzy Korony w Pieninach.

 

Więcej w zakładce Wydarzenia, reportaże (foto)

 

   

 

 

Miło nam poinformować, że nasza Szkoła  otrzymała po raz kolejny

 

CERTYFIKAT

 

za udział w V edycji programu

antynikotynowej edukacji zdrowotnej

"Bieg po zdrowie"

 

 

   

 

VI BIEG MEMORIAŁOWY

IM. WOJCIECHA I STANISŁAWA LIGĘZÓW

 

14 października 2021 w Szkole Podstawowej w Waksmundzie odbędzie się VI Bieg Memoriałowy im. Wojciecha i Stanisława Ligęzów, w którym wezmą udział uczniowie klas III-VIII. Tegoroczna trasa poprowadzi ścieżką rowerową wzdłuż Dunajca. Zarząd Rady Rodziców - główny sponsor wydarzenia, przewidział bardzo atrakcyjne nagrody dla zwycięzców, m.in. darmowe wejścia na basen, bilety na mecze hokejowe Podhala Nowy Targ oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale. Zapraszamy do kibicowania na trasie biegu.

 

 

   

 

OPATRUNEK NA RATUNEK

 

Nasza szkoła organizuje zbiórkę na rzecz Misyjnych Szpitali w Afryce.

Zbieramy bandaże, gazy, plastry, igły, strzykawki , rękawiczki jednorazowe.

 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!

Wolontariusze Szkoły

 

Zbiórka trwać będzie od 11.10.2021 do 30.11.2021r.                                    

Punkt zbiórki darów znajduje się u Pani mgr Agnieszki Sieniawskiej  (gabinet logopedyczny)

oraz u Pani mgr Ewy Byrnas (biblioteka szkolna)

 

   

 

82. ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

 

17 września 2021 roku obchodzimy 82. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. W wyniku tajnego porozumienia dwóch totalitarnych państw – hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego Związku Sowieckiego - II Rzeczpospolita bohatersko odpierająca niemiecką agresję zbrojną, otrzymała śmiertelny i przekreślający możliwość dalszej obrony cios w plecy. Pomimo heroizmu żołnierzy i wysiłków dowódców, walka na dwa fronty była ponad siły dla młodej, odrodzonej ledwie 21 lat wcześniej Polski.

 

17 września 1939 r. około godz. 4.00 oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza koło Podwołoczysk na Podolu podjęły jako pierwsze walkę z jednostkami Armii Czerwonej przekraczającymi granicę naszej ojczyzny. Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była konsekwencją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Po jej dokonaniu aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków. Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie.

 

 

Krótki film "Agresja ZSRR na Polskę 17 września 1939. Pierwsze dni pod sowiecką okupacją" (Źródło TVP - pobrane z Onet.pl)

 

Fragment wspomnień:

Wanda Woźniak z Dubna tak zapamiętała widzianych po raz pierwszy czerwonoarmistów i uczucia, jakie wówczas towarzyszyły wielu Polakom:

Pamiętam dobrze ten dzień i te wojska sowieckie, te skośne oczy. Żołnierze jechali wozami ciągnionymi przez małe koniki. Uprząż powiązana sznurkami. Ubrani byle jak. Dużo skośnookich. Na plecach jakieś worki, podarte obuwie. Sprzęt wojskowy również ciągnęły małe konie. Widać było, że ludzie i konie są głodni. Każde przydrożne drzewo owocowe zostało natychmiast ogołocone z owoców, a przydrożne ogrody z warzyw. Jedli surowe warzywa i zbierali do worków – plecaków powiązanych sznurkami. Odnosiło się wrażenie, że nigdy niczego nie widzieli i zawsze byli głodni. Nędzne i biedne wojsko. Nikt z Polaków nie wychodził na ulicę. Obserwowano sytuację z ukrycia. Bano się ich, wyglądali strasznie.....

 

   

kliknij aby powiększyć

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 

Szanowni Państwo,

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

 

Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl - należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

  • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;

  • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

 

Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

 

kliknij aby powiększyć

 

   

 

 

PLAN LEKCJI SZKOŁY znajduje się w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN znajdują się również w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH - znajduje się w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

   

 

MATERIAŁY I INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

                                                                                                                                                                                                       

 

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie: procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych na terenie Szkoły w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19.

 

 

ZAŁĄCZNIKI
wersja PDF wersja Word

Załącznik 1

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa, obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 (aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.)

Załącznik 1

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa, obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 (aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.)

Załącznik 2

Oświadczenie rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19;

Załącznik 2

Oświadczenie rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Załącznik 3

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Załącznik 3

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Załącznik 4

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Załącznik 4

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Załącznik 5

Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz o tym, czy ktoś z domowników przebywa w kwarantannie domowej lub izolacji

Załącznik 5

Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz o tym, czy ktoś z domowników przebywa w kwarantannie domowej lub izolacji

Załącznik 6

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Załącznik 6

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Załącznik 7

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?

 

 

   

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie, rok szkolny 2021/20222 rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00.  

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Odziały przedszkolne po Mszy Św. spotykają się z nauczycielami wychowania przedszkolnego przed głównym wejściem do budynku przedszkola. Po odczytaniu list, dzieci pod opieką tylko jednego Rodzica udają się z wychowawcą do klas.  Rodziców prosimy o przestrzeganie na terenie szkoły procedur związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 (zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, jednorazowe rękawiczki).

 

KLASY I - VIII

Po Mszy św. uczniowie pod opieką wychowawcy przejdą do szkoły. W szkole odbędą się spotkania uczniów z nauczycielami  w klasach. Prosimy pamiętać o przestrzeganiu na terenie szkoły procedur związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 (zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk). Rodzice uczniów nie wchodzą na teren budynku szkoły.

Wychowawcy klas przekażą uczniom i Rodzicom niezbędne informacje.

 

Wejścia do szkoły dla poszczególnych klas:

Klasa 1 – wejście dla niepełnosprawnych

Klasa 2a – wejście dla niepełnosprawnych

Klasa 2b – wejście przewiązką

Klasa 3 – wejście dla niepełnosprawnych

Klasa 4 – wejście przewiązką

Klasa 5 – wejście przewiązką

Klasa 6 – wejście dla niepełnosprawnych

Klasa 7 – wejście główne po schodach

Klasa 8a – wejście przewiązką

Klasa 8b – wejście główne po schodach

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waksmundzie

 

   

 

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

Bomby spadające rankiem 1 września 1939 r. na polskie wsie i miasta były zarówno sygnałem rozpoczętej przez Niemców wojny, jak i zapowiedzią trwającego ponad pięć lat koszmaru okupacji, naznaczonego codziennym terrorem, represjami oraz zbrodniami. Zgodnie z rozkazami Adolfa Hitlera agresorzy dążyli bowiem nie tylko do odniesienia zwycięstwa militarnego, ale także do wyniszczenia ludności cywilnej. Gdy 17 września na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, rozbiór Polski został przesądzony.

82 lata temu – 1 września 1939 r. – bez wypowiedzenia wojny, III Rzesza Niemiecka zaatakowała Rzeczpospolitą na całej długości granicy między obydwoma państwami. Tego dnia na Polskę, działając zgodnie z planem Hitlera, napadła od południa także armia słowacka. Wojsko Polskie, mimo ogromnej dysproporcji sił, od początku stawiało bohaterski opór, licząc na rychłą pomoc zbrojną aliantów zachodnich.

Symbolicznym początkiem II wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy w heroicznym oporze wytrwali na Westerplatte do 7 września – atakowani z lądu, ostrzeliwani z morza i bombardowani przez lotnictwo. Pierwszego dnia wojny Niemcy zaatakowali także Pocztę Polską w Gdańsku. Zmobilizowani wcześniej pocztowcy bronili się cały dzień, poddając się dopiero po podpaleniu budynku przez napastników.

Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera wojska niemieckie prowadziły wojnę bezwzględną, totalną, skierowaną również przeciw ludności cywilnej. Lotnictwo niemieckie bombardowało nie tylko cele wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało terrorystycznych ataków na miasta, w których nie było obiektów militarnych czy przemysłowych, np. pierwszego dnia wojny zbombardowano Wieluń. Ofiarami niemieckich lotników padali uchodźcy z terenów objętych działaniami wojennymi. W Wielkopolsce i na Śląsku zamordowano wielu z wziętych do niewoli członków samoobrony, a w październiku 1939 r. – bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

W czasie gdy Wojsko Polskie prowadziło nierówną walkę z niemieckim Wehrmachtem, 17 września 1939 r. wschodnią granicę Rzeczypospolitej na całej długości przekroczyła Armia Czerwona. Władze Związku Sowieckiego złamały kilka porozumień zawartych z rządem polskim, przede wszystkim układ o nieagresji z 1934 r., obowiązujący do 1945 r. Napaść na Polskę i pogwałcenie zawartych porozumień tłumaczyły rzekomym rozpadem państwa polskiego i nieistnieniem jego władz.

Walkę z Armią Czerwoną podjęły oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), staczając m.in. zwycięski bój pod Szackiem. Przez trzy dni bohatersko broniło się Grodno, gdzie żołnierzy wspierała polska młodzież. Do końca września Sowieci zajęli wschodnie województwa Rzeczypospolitej, dopuszczając się przy tym wielu zbrodni. W Grodnie czerwonoarmiści rozstrzelali grupę wziętych do niewoli obrońców miasta, a w szpitalu w Mielnikach wymordowali żołnierzy i oficerów KOP rannych pod Szackiem. Z kolei w Mokranach grupa wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną oficerów Flotylli Pińskiej została przekazana lokalnej bojówce, a następnie rozstrzelana.

Agresja sowiecka przesądziła o tragicznym losie Polski. Pomimo tego, w wielu miejscach ogarniętego wojną kraju, trwał bohaterski opór jego obrońców. 27 września z powodu dramatycznego położenia ludności cywilnej, pozbawionej żywności, prądu i bieżącej wody, zdecydowano o przerwaniu obrony Warszawy. Dwa dni później poddała się twierdza Modlin, a 2 października skapitulował Hel. Ostatnie strzały kampanii padły na Lubelszczyźnie, dokąd dotarły w końcu września oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, maszerujące na pomoc Warszawie. 6 października 1939 r. po zaciętej bitwie z Niemcami pod Kockiem, z powodu wyczerpania amunicji, żołnierze gen. Kleeberga złożyli broń.

 

film IPN TV „Kiedy przyjdą podpalić dom”

 

   

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTU „NASZA MAŁA OJCZYZNA”

w ramach

Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

 

17 sierpnia 2020 Szkoła Podstawowa w Waksmundzie rozpoczęła realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna” (Our small community) w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

W ramach projektu 10 uczniów Szkoły, zrekrutowanych na podstawie przygotowanego Regulaminu Rekrutacji,  wraz z dwoma opiekunami odwiedziło szkołę partnerską w Rumunii, w miejscowości Magura. W trakcie wyjazdu, uczniowie klasy VI i VII uczestniczyli w zajęciach formalnych oraz nieformalnych wraz z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

 

RELACJA Z POBYTU W RUMUNII 20-26 czerwca 2021 r.

 

Podróż samolotem i przyjazd

 

Wizyta w szkole naszych partnerów w Rumunii, w miejscowości Magura

 

Wizyta na zamku Draculi w Branie

 

Wieczór Draculi

 

Wycieczka do Parku Rzeźby Współczesnej i wulkany błotne

 

Wycieczka do Bukaresztu

 

"Marsz rowerowy"

 

 

Więcej w zakładce PROJEKTY, PROGRAMY

 

   

 

CZAS ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

Nr lekcji

Godziny

Przerwy

1.    

800 - 845

5

2.    

850 - 935

10

3.    

945 - 1030

5

4.    

1035 -  1120

15

5.    

1135 - 1220

15

6.    

1235 - 1320

5

7.    

1325 - 1410

5

8.    

1415 - 1500

5

9.    

1505 - 1550

5

 

   

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu