Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl 

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Sukcesy uczniów naszej szkoły

w roku szkolnym 2022/2020

Uczeń (uczniowie) drużyna

Osiągnięcie

Dyplom

Termin

Osoba (osoby) przygotowujące

Ida Dutka VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz - GRAND PRIX - kategoria kl. 1-3 - soliści   10.11.2022 Sylwia Basta
Nadia Fornal VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz - III miejsce - kategoria kl. 1-3 - soliści   10.11.2022 Sylwia Basta
Alina Drożdż i Milena Kunka VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz - I miejsce - kategoria kl. 1-3 - duety   10.11.2022 Sylwia Basta
Bartosz Kolasa VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz wyróżnienie - kategoria kl. 4-6 - soliści   10.11.2022 Sylwia Basta
Maria Bryja i Magdalena Chryczyk VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz - I miejsce - kategoria kl. 4-6 - duety   10.11.2022 Sylwia Basta
Patrycja Waksmundzka i Klaudia Cyrwus VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz - I miejsce - kategoria kl. 7-8 - duety   10.11.2022 Sylwia Basta
Julia Domalik i Jakub Sral VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz - II miejsce - kategoria kl. 7-8 - duety   10.11.2022 Sylwia Basta
Julia i Drożdż i Aleksandra Choroba VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz - IImiejsce - kategoria kl. 7-8 - duety   10.11.2022 Sylwia Basta
Patryk Borkowski WYRÓŻNIENIE  w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania   28.11.2022 Dorota Bryja
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GRATULUJEMY!

   

 

Sukcesy sportowe uczniów naszej szkoły

 

 

 

 

 

 

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski pk_waksmund@onet.eu