Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

LOGOPEDA

 

NEUROLOGOPEDA KLINICZNY

mgr Agnieszka Sieniawska

 

Zajęcia logopedyczne

w roku szkolnym 2022/2023

 

środa    8.00 – 12.20

czwartek 8.00 – 14.00

           

Konsultacje dla wychowawców, nauczycieli - środa 7.20-8.00

Konsultacje dla uczniów, rodziców - czwartek 14.00-15.00

 

 

19.10.2018 r. Polski Związek Logopedów przyznał Pani Agnieszce Wiktorii Sieniawskiej Logopedzie – Neurologopedzie Klinicznemu

Certyfikat Zawodowy potwierdzający wysokie kwalifikacje zawodowe.

 

 

 

Kto to jest logopeda?

Logopeda, zwany inaczej terapeutą mowy i języka, to profesjonalista odpowiedzialny za ocenę, terapię zaburzeń mowy i języka oraz profilaktykę dzieci i dorosłych.

Logopeda, to specjalista, który posiada szeroką wiedzę medyczną, łączącą w sobie elementy neurologii, ortodoncji, foniatrii, i audiologii, wiedzę zakresu psychologii, pedagogiki a także wiedzę o języku. To terapeuta mowy, który zajmuje się niemowlętami,  dziećmi od 1 roku życia i dorosłymi.

Logopeda to profesjonalista, który zajmuje się terapią:

-        zaburzeń artykulacji,

-        zaburzeń mowy,

-        zaburzeń głosu,

-        zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),

-        zaburzeń logicznego myślenia,

-        karmienia i połykania,

-        afazji i innych zaburzeń języka powstałych na podłożu zaburzeń neurologicznych, a także:

-        nauczaniem języka dzieci niesłyszących,

-        terapią osób z uszkodzonym słuchem,

-        podtrzymaniem zdolności komunikacji u osób z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi związanymi z wiekiem,

-        profilaktyką zaburzeń mowy i wczesnymi badaniami przesiewowymi u dzieci.

Artykuły zamieszczone przez panią Agnieszkę Sieniawską

 

artykuł 1 - 12 przykazań logopedycznych

artykuł 2 - Najczęściej zadawane pytania

    artykuł 3 - Wady wymowy - rodzaje, przyczyny, skutki, zapobieganie

artykuł 4 - Wspomaganie rozwoju mowy dziecka - rady dla rodziców

 

 

 administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu