Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

OGŁOSZENIA

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto pn. „Zakup i dostawę książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - monitor interaktywny

Na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - pomoce dydaktyczne

Na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

 

 

 

 

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  pk_waksmund@onet.eu

5