Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Kadra w roku szkolnym 2021/2022

Dyrekcja

Anna Szałwia

dyrektor

Zbigniew Orliński

wicedyrektor

Nauczyciele

   
Katarzyna Ambroż

informatyka, technika

Sylwia Basta

zajęcia artystyczne, muzyka

Dorota Bryja

edukacja wczesnoszkolna

Zbigniew Brynkus

język angielski

Iwona Budzisz

edukacja wczesnoszkolna

Ewa Byrnas

bibliotekarz

Anna Drożdż religia

Joanna Dutka

wychowanie przedszkolne

Iga Gardis Brzęk wychowanie przedszkolne

Tadeusz Jahn

historia, WOS, WDŻ

Zuzanna Jedynak wychowanie przedszkolne

Elżbieta Klocek

język polski

Dorota Kolasa

edukacja wczesnoszkolna

Anna Król język niemiecki
ks. Krzysztof Król religia

Zbigniew Orliński

wychowanie fizyczne

Beata Pasternak

chemia, przyroda, biologia

Paulina Pęksa wychowanie fizyczne
Joanna Pietrzak nauczyciel wspomagający

Paulina Piwowarska

wychowanie przedszkolne

Dorota Polaczek- Piątek

język angielski

Agnieszka Sieniawska

logopeda - neurologopeda kliniczny

Renata Sojda

język polski, historia

Maria Stahl-Pałys

zajęcia artystyczne, plastyka, geografia

Marceli Stawicki wychowanie fizyczne

Anna Szałwia

matematyka

Stanisława Waksmundzka

edukacja wczesnoszkolna

Adam Witek

edukacja dla bezpieczeństwa

Henryk Zabrzewski

matematyka, fizyka

Barbara Ziętara wychowanie fizyczne

Administracja

Magdalena Waksmundzka

sekretarz

Obsługa

Jadwiga Kuchta

sprzątaczka

Renata Mroszczak

sprzątaczka

Marek Plewa

woźny

Anna Siuta

woźna/sprzątaczka

Małgorzata Szajnowska

sprzątaczka

Józef Niemiec

konserwator

Małgorzata Szajnowska

pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej

Monika Waksmundzka

sprzątaczka

 

Inni pracownicy

Jan Kunka

pracownik niepedagogiczny ds. sportu szkolnego

Małgorzata Szajnowska

pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej

   
   

administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  pk_waksmund@onet.eu

5