Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
sekretariat@spwaksmund.ugnowytarg.pl

 

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

PROJEKTY, PROGRAMY

HISTORIA SZKOŁY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MATERIAŁY DLA UCZNIA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KRAJOBRAZY

Strona główna

Wydarzenia, reportaże (foto)

Oddział sportowy

Oddziały przedszkolne

Informacje o konkursach

Sukcesy uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagodzy

Logopeda

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariatu

Laboratoria przyszłości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

INFORMACJE O KONKURSACH

 

w roku szkolnym 2022/2023

 
OGŁOSZENIA WYNIKI
   

 

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA KLAS 1-3

 

Dnia 16.11.2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania  klas 1-3. W konkursie wzięło udział 19 uczniów. Najlepsi uczniowie którzy zajęli pierwsze miejsca, będą reprezentować naszą szkołę w Gminnym Konkursie, który odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Waksmundzie.

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Patryk Borkowski, Nadia Fornal

II miejsce: Maria Cionżyńska, Barbara Niemiec, Katarzyna Łukaszczyk

III miejsce: Filip Sral, Milena Kunka, Grzegorz Jedynak

 

Dziękujemy wszystkim za udział !

                                                                      Organizatorzy: Dorota Bryja, Paulina Piwowarska

 

   

KONKURS

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

I. Cel, tematyka, zasady konkursu:

 

Celem konkursu jest: 

 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, 

 • rozwijanie twórczości,

 • kultywowanie tradycji polskiej.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla  dzieci uczęszczających do klas 1-3.

 2. Czas trwania konkursu: 07.11.2022r. – 21.11.2022r.

 3. Technika pracy: dowolna (prace przestrzenne lub płaskie związane ze świętami bożonarodzeniowymi).

 4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez złożenie pracy do wychowawców klasy.

 5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

 6. Na każdej pracy należy umieścić: imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko.

 

II. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Jury w składzie powołanym przez organizatora.

 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 3. Kryterium oceny prac - komisja konkursowa będzie brać pod uwagę przede wszystkim: 

 • pracę zgodną z tematem;

 • kreatywność, oryginalność, pomysłowość;

 • walory estetyczne i artystyczne pracy.

 1. Po ogłoszeniu wyników prace zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy,
  z którego nazbieraną kwotę otrzyma nasza „Wojowniczka Ania Garcarz ”.

Organizator: Paulina Piwowarska

 

 
   

 

VIII GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” - Ludźmierz

 

„Rota”, „Szara piechota”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy współczesne „Mamo, tyś płakała” to tylko kilka utworów spośród tych, które zostały zaprezentowane przez uczestników VIII Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”, który odbył się 10 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu.

W tegorocznej edycji wzięło udział 74 wykonawców z szesnastu szkół Gminy Nowy Targ w trzech kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach wykonawczych.

Jury w składzie: p. Marta Nowak (nauczyciel, muzyk, obecna w komisji konkursu od pierwszej edycji) oraz Elżbieta Skałuba (przedstawiciel Urzędu Gminy, kierownik scholi), wyłoniło zwycięzców spomiędzy najmłodszych uczestników – uczniów klas I-III oraz wśród solistów z klas VII – VIII. Z kolei p. Beata Bełtowska (nauczyciel muzyki, autorka utworów dla dzieci ukrywająca się pod pseudonimem Beti), p. Mariola Chowaniec (trener wokalny Europejskiego Centrum Edukacji Wokalnej) i p. Piotr Szewczyk (wokalista, skrzypek, autor tekstów i muzyki, znany z programu The Voice of Poland) ocenili solistów i duety z klas IV – VI oraz duety w najstarszej kategorii wiekowej.

Obie komisje doceniły wysoki poziom przygotowania uczestników.

 

Uczniowie z naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

 

 

UCZNIOWIE KLAS I-III

 
  SOLIŚCI: DUETY:  
 

GRAND PRIX – Ida Dutka

III miejsce – Nadia Fornal

I miejsce – Alina Drożdż i Milena Kunka  
       
 

UCZNIOWIE KLAS IV-VI

 
  SOLIŚCI: DUETY:  
  WYRÓŻNIENIE – Bartosz Kolasa II miejsce – Maria Bryja i Magdalena Chryczyk  
       
 

UCZNIOWIE KLAS VII-VIII

 
 

DUETY:

 
 

I miejsce – Patrycja Waksmundzka i Klaudia Cyrwus

II miejsce – Julia Domalik i Jakub Sral

III miejsce  - Julia i Drożdż i Aleksandra Choroba

 

 

Wszystkich artystom serdecznie gratulujemy.

 

Sporządziła Sylwia Basta

 

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć na stronie:

 

   

 

KONKURS

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

                                                                               

ORGANIZATORZY: Maria Stahl-Pałys, Katarzyna Ambroż, Anna Drożdż

 

CELE KONKURSU:

 • przybliżenie uczniom Tajemnicy Wcielenia,

 • popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

 • popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci,

 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnych oraz poczucia estetyki.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

 • grupa I – uczniowie klas 0 – III,

 • grupa II - uczniowie klas IV – VI,

 • grupa III – uczniowie klas VII - VIII ,

 

oraz w następujących kategoriach:

 • praca zbiorowa ( maksymalnie 2 osoby),

 • u praca rodzinna (brak klasyfikacji wiekowej),

 • u malarstwo na szkle (prace indywidualne).

Uwaga: brak kategorii indywidualnej dla szopek przestrzennych

 

2. W konkursie będą oceniane:

 • ogólny wygląd szopki (estetyka wykonania, rozmieszczenie, proporcjonalność elementów),

 • dobór artystyczny środków plastycznych, oryginalność pomysłów,

 • umiejętność łączenia różnych materiałów (preferowane materiały naturalne),

 • samodzielność wykonania prac (prace indywidualne i zbiorowe).

 

3. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.

 

4. Prace należy przekazać organizatorom konkursu w terminie do 25.11.2022r. (piątek) wraz  z dokładnym opisem w formie wydruku komputerowego (imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria).

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

   

 

KONKURS E-LEARNINGOWY DLA DZIECI

pt. „Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy”

 

Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008-2016, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS. Nagrody rzeczowe w postaci hulajnóg przewidziano dla 50 osób wylosowanych spośród tych, które wyślą do 6 listopada 2022 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną wymagane dokumenty i spełnią wymogi formalne.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy: https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja

 

plakat - kliknij, aby pobrać

 

 

VI GMINNY KONKURS LINGWISTYCZNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE

 

26.09.2022 w Szkole Podstawowej w Waksmundzie odbył się VI Gminny Konkurs Lingwistyczny. Uczniowie klas 8 reprezentujący szkoły Gminy Nowy Targ rozwiązywali test obejmujący pytania z języka niemieckiego oraz języka angielskiego. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - Anna Szewczyk, Szkoła Podstawowa w Krempachach - 39 pkt.

II miejsce - Tymon Kamyk-Krzyś, Szkoła Podstawowa w Łopusznej - 34 pkt.

ex aequo III miejsce - Emilia Kocańda - Szkoła Podstawowa w Ludźmierzu - 33 pkt.

                                       Justyna Kołodziej - Szkoła Podstawowa w Nowej Białej - 33 pkt.

 

Wszystkim laureatom gratulujemy.

 

 

   
 
   
   

                                      administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski  e-mail: pk_waksmund@onet.eu