UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ORAZ POŻEGNANIE ODCHODZĄCEJ PANI DYREKTOR

 

 

 

23 czerwca 2023

 

 

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA

 

 

Zajęcia szkolne roku szkolnego 2022/2023 dobiegły końca. W podsumowaniach tzw. jednym słowem, można określić, że był to kolejny trudny rok. Czas ustępującej pandemii i wojna na Ukrainie spowodowała nowe wyzwania dla nas wszystkich na różnych płaszczyznach życia społecznego, którym my jako kadra nauczycielska musieliśmy sprostać. Był to rok szkolny, który obfitował w spektakularne wydarzenia mam na myśli zapoczątkowane obchody 130- lecia szkoły, ale i w sukcesy naszych uczniów w konkursach i zawodach sportowych. Tego roku mieliśmy 5 stypendystów nagrody Wójta i wielu laureatów, mistrzów konkursów gminnych i zewnętrznych. Uczniowie w Naszej Szkole osiągają wyniki na miarę swoich oczekiwań, potrzeb i możliwości, odnoszą sukcesy w konkursach, wiele sukcesów sportowych, mają poczucie bezpieczeństwa, i sądzę:> są dobrze przygotowywani do dorosłości. Gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do tych sukcesów i jednocześnie dziękuję Wam za włożony trud. Realizowaliśmy w szkole również kilka ważnych projektów i niezliczoną ilość programów, które szeroką kreską wpisują się w owocne działania wychowawczo – opiekuńcze szkoły. Dziękuję wszystkim za wsparcie w codziennej pracy, za wszystko to, co wspólnie pozwoliło nam kształtować dobry wizerunek naszej szkoły.

Dziś czas na podsumowań, pożegnań i podziękowań. W tym roku kończy u nas pracę p. mgr Joanna Dutka i Wioletta Wróbel. Mówimy do widzenia, ale się nie żegnamy.

Pozwólcie, że podziękowania za każde wsparcie, życzliwość wnikliwość w dostrzeganiu potrzeb szkoły rozpocznę od osób i instytucji współdziałających na rzecz szkoły: 

Ks. Proboszczowi Krzysztofowi Królowi, a przez Jego ręce także poprzedniemu Proboszczowi – ks. Tadeuszowi Kozakowi oraz władzom kościelnym za owocną współpracę środowisk – szkolnego i parafialnego. Nigdy nie zapomnę naszych kolejnych diakonów a obecnie księży począwszy od Dominika, Macieja, Przemysława, Pawła, dwóch Michałów, Łukasza, Mateusza i mam nadzieję, że się dobrze mają.

 

Szkoła przynależy do struktury samorządowej, dlatego na ręce obecnego dziś Pana Sołtysa p. Marka Cyrwusa składam wyrazy podziękowania dla wszystkich samorządowców z Panem Wójtem na czele– za zrozumienie potrzeb i specyfiki Szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek, za pomoc w realizacji marzeń o coraz to lepszej polskiej szkole. W podzięce składam ukłony p. p. Marcinowi Kolasie – „dobremu duchowi naszych szkolnych zmagań”.

 

Słowa podziękowania kieruję do Pani aspirant Marzeny Kunat, a za jej pośrednictwem wydziałowi prewencji Policji w Nowym Targu za realizację wspólnych zadań, pomoc i powszechną życzliwość.

 

Dziękuję dziś gorąco Pani dyrektor Iwonie Faltyn, która swoimi inicjatywami gminnej biblioteki publicznej w Waksmundzie zasypywała naszych uczniów, a oni mogli na tym tylko skorzystać.

 

Na ręce Komendanta OSP – Pana Jana Ligęzy składam podziękowania dla wszystkich członków straży Pożarnej, którzy tak jak do pożarów tak i do naszej szkoły ochoczo i rzeczowo przybywali na pomoc i wsparcie .

 

Składam podziękowania dla prezes UKS Tornado p. Pauliny Pęksy oraz prezesa LKS Huragan p. Pawła Waksmundzkiego, bez których współdziałania -  klasy sportowe i działalność sportowa szkoły nie miałyby racji bytu.

 

Bez wsparcia finansowego i rzeczowego też w szkole trudno byłoby przetrwać dlatego składam podziękowania dla p. Moniki Bryi prezes koła gospodyń w Waksmundzie, a także p. prezesowi Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund p. Stanisławowi Waksmundzkiemu oraz byłemu prezesowi p. Bronisławowi Bryja i prezesowi zarządu spółki Brama w Gorce Marcinowi Kolasie .

 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i katechetom za ciężką pracę wkładaną codziennie w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za ofiarność, bezinteresowność, serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą – bo miłość do szkoły.

 

W szczególny sposób chcę podziękować mojemu zastępcy, p. Orlińskiemu, który bardzo szybko opanował tajniki zarządzania szkołą i przy tym w sposób niezwykle skromny i pogodny towarzyszył w budowaniu dobrego imienia szkoły. Dziękuję również pracownikom niepedagogicznym za Wasze intuicyjne i życzliwe rozumienie potrzeb szkoły, solidne wypełnianie obowiązków. W wyjątkowy sposób składam podziękowania pani sekretarz szkoły Magdalenie Waksmundzkiej, bez której żaden dyrektor nawet mój następca nie będzie się mógł obejść.

Składam podziękowania na ręce p. Anny Targosz przewodniczącej Rady rodziców dla wszystkich rodziców byłych i obecnych uczniów szkoły – trudno sobie wyobrazić, by bez tego organu życie szkoły mogło płynąć bez przeszkód – wasza pomoc i życzliwa współpraca składa się na dobrze rozumiane dobro naszych wychowanków.

 

Tym razem nie zapomnę o naszych czcigodnych nauczycielach, którzy opuścili mury szkoły zanim ich osobiście poznałam. Dziękuję Wam za Waszą obecność, wspieranie i podpowiedzi, dobre wspomnienia i pogodę ducha. O Wieczny odpoczynek proszę Boga dla moich koleżanek świętej pamięci Danusi Waksmundzkiej i Doroty Klocek.

Ważne miejsce w mojej pamięci zajmuje dobrze zorganizowana i niezwykle aktywna samorządność uczniowska, dlatego na ręce opiekunów w poszczególnych latach, a także obecnej przewodniczącej SU dziękuję za wzorową postawę i szeroką działalność w szkole.

Dzisiaj ze wzruszeniem dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek co stało się naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było Dobrem i na trwale zapisze się w pamięci. .

 

I nadszedł długo oczekiwany okres wypoczynku. Dla całej społeczności szkolnej składam życzenia niezapomnianych wakacji, udanych urlopów w zdrowiu i spokoju i pogodnego powrotu we wrześniu.

Absolwentom posyłam motto, które bardzo lubię:

Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych,

Zakładaj głęboki fundament pokory skoro zamierzasz budować wysoko".

Na zakończenie mojemu następcy i Naszej Szkole  życzę nieustannego rozwoju, „wysokich lotów” i międzyludzkiej serdeczności.

Kończąc, posłużę się słowami św. Augustyna:

„Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, jeśli ją posiada”.

Dziękuję

Anna Szałwia

 

 

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.