KARPATY ŁĄCZĄ

 

 

 

26 kwietnia 2023

 

 

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA

 

Klasa 8 uczestniczyła w programie unijnym "Karpaty Łączą - ochrona Torfowisk Orawsko- Nowotarskich”. W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych mających na celu: poprawę stanu torfowiska wysokiego w rezerwacie Bór na Czerwonym, zwiększenie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia mokradeł, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk ochrony torfowisk w Polsce i Norwegii oraz wsparcia wdrożenia Konwencji Karpackiej oraz  Konwencji Ramsarskiej. Uczniowie, pod kierunkiem prowadzących projekt, badali temperaturę, pH i przeźroczystość wody w Dunajcu i na torfowisku, a następnie porównywali wyniki i wyciągali wnioski na temat znaczenia mokradeł i ich wpływu na przyrodę. Porównywali również słoje przyrostu rocznego sosny znajdującej się w rezerwacie, na terenach podmokłych, oraz sosny rosnącej na łące. Uczyli się również pracować z mapą - orientacja mapy, wyznaczanie kierunków oraz określanie współrzędnych geograficznych. Zajęcia bardzo podobały się uczniom i wynieśli z nich dużo praktycznej wiedzy.

 

 

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.