NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

10 listopada 2022

 

 

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA

 

 

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.
Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.

W czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono jego obchody i  od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym w Polsce.

 

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta, nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

10 listopada 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas tej uroczystości, słowami uczniów wcielających się w rolę dziadka i wnuczki, przypomniana została historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo - rozbiory przez Prusy, Rosję i Austrię, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie – powstanie Legionów Polskich we Włoszech, powstania: listopadowe 1830r. oraz styczniowe z 1863r., próbę wynarodowienia Polaków poprzez germanizację i rusyfikację, I wojnę światową i działalność Józefa Piłsudskiego, aż po dzień odzyskania niepodległości.

Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami i prezentacją multimedialną o tych ważnych wydarzeniach, które doprowadziły do powstania Niepodległej Polski.

W trakcie akademii cała szkoła przystąpiła do kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” -  uczniowie wraz z nauczycielami o godzinie 11.11. odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”

 

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.