MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" 

 

 

 

20 października 2021

 

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA

 

"Oddział przedszkolny 4-5 latki realizuje w tym roku szkolnym Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała". 

Główne założenia i cele :

· kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski

· kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

· dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

· poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,

· uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

· przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych

· budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

· kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.

 

Zrealizowaliśmy już 5 działań projektowych:

1. „Piękna Nasza Polska Cała” – zorganizowanie kącika o tematyce patriotycznej w grupie

2. „Zielona Niepodległa” - zasadzenie drzewek iglastych na terenie placówki. Wielkie podziękowania za sadzonki dla p. Dutka

3. Kącik Książki Patriotycznej - zorganizowanie w grupie kącika z książkami o naszym kraju. Dziękujemy za współudział p. Ewie i wypożyczenie pozycji ze szkolnej biblioteki

4. „Czerwone korale”- wykonanie korali z jarzębiny. Szczególne podziękowania za zaangażowanie p. Marszałek

5. „Dobre, bo polskie”- wykonanie soku z polskich jabłek.

 

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


Piękna Nasza Polska Cała

Zielona Niepodległa

Kącik Książki Patriotycznej

Czerwone korale

Dobre, bo polskie